Home

Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering

Generell legemiddelhåndtering: Estimert tidsbruk er 4 timer. Kurset vil være tilgjengelig i ett år. Ett godt og lærerikt kurs som passer for deg som sitter med ansvaret rundt opplæring i legemiddelhåndtering i kommunen. Kurset egner seg også godt for enkeltpersoner som ønsker å øke jobbmulighetene. Eksempel på tema som gjennomgås Nettbaserte oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering . Vårt e-læring oppfriskningskurs innen legemiddelhåndtering gir deg en grundig og brukervennlig innføring i lover og forskrifter, legemidler i kroppen, og sykdomsgruppene hjerte-kar og demens, samt legemidler til disse Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering. Velkommen til dette oppfriskningskurset i legemiddelhåndtering. Opprett en bruker nedenfor dersom du er ny her, eller logg inn med eksisterende bruker. Vennligst oppgi korrekte data, ettersom disse blir benyttet på det avsluttende diplomet ved bestått eksamen. Logg inn. E-post:. Ambio Helse Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering fyller dette behovet. I tillegg til dette kurset bør det gjennomføres praksisopplæring på arbeidsstedet. MERK: Kurs i legemiddelhåndtering må godkjennes av virksomhetsleder eller den personen virksomhetsleder har delegert ansvaret til

Kurs: Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering for

 1. Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering. Skreddersydde kurs for ditt arbeidssted. Gir grunnlag for fornyet fullmakt til ansatte som tidligere har fullført legemiddelkurs. Målgruppe. Alle som har personlig fullmakt til å dele ut legemidler, og/eller har tatt legemiddelkurs tidligere,.
 2. På mange steder får det personalet som har avgrenset fullmakt i legemiddelhåndtering, oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering hvert andre eller tredje år. Det kan diskuteres hvorvidt personalgrupper som har bachelorutdanning i helse- og sosialfag, også trenger jevnlig oppdatering i legemiddelhåndtering
 3. Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 14
 4. Her finner du gratis kompendium til bruk ved kurs i legemiddelhåndtering! Les kompendiet. Les kompendiet direkte på mobilen eller nettbrett - hvor som helst. Lytt til kompendiet. Lytt til kapitlene på din mobil eller nettbrett. Test deg selv. Ta quizzen og sjekk dine kunnskaper. Velkommen
 5. Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 3. april 2008 med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3 fjerde ledd og § 1-3a, lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenester m.m. § 2-1a femte ledd, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 11 og § 16 annet ledd og lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v.
 6. Begrepet legemiddelhåndtering er definert i forskriftens § 3 bokstav e), som lyder: «Legemiddelhåndtering: Enhver legemiddelrelatert oppgave som utføres fra legemidlet er ordinert eller rekvirert til det er utdelt eller eventuelt kassert.» Legemiddelhåndtering kan beskrives som en delprosess i pasientens helhetlige behandling
 7. Bestått oppfriskningskurs gir beslutningsstøtte i virksomhetsleders vurdering når den enkelte arbeidstaker skal ha fornyet godkjenning for oppgaver innen legemiddelhåndtering. (les mer om godkjenning i siste avsnitt) I kurset formidles generell kunnskap om legemiddelhåndtering knyttet opp mot eksempler fra praksis

Kurset Legemiddelhåndtering for vernepleiere gir teoretisk grunnlag for en klinisk godkjenning på dispensasjon. Har du tatt et kurs, har du fri tilgang til kurset i ett år. Om du ønsker det, kan du derfor når som helst repetere deler av kurset eller hele kurset. Tilsammen har NHI utviklet 10 kurs for leger, sykepleiere og annet. Ved å trykke på Aksepter Alle informasjonskapsler, godtar du lagring av første- og tredjeparts informasjonskapsler på enheten din, for å forbedre navigeringen på nettsiden, analysering av bruken på nettsiden innsikt til våre markedsføringstiltak

E-læring Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Apotek

Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeider . Norsk Helseinformatikk AS. Nettkurs 4 timer 140 kr. På forespørsel Vi repeterer ansvar og plikter, generell legemiddellære, legemiddelformer, bivirkninger, interaksjoner og gir noen generelle råd Legemiddelhåndtering: E-læring Svikten gjelder både på individnivå og på systemnivå. Det er virksomhetsleders ansvar at virksomheten utfører legemiddelhåndteringen i samsvar med gjeldene regelverk, og at ansatte har kunnskap og kompetanse om legemidler og legmiddelhåndtering

Legemiddelhåndtering - forståelse av forskriften Fagforbundet mottar en del spørsmål fra medlemmer og seksjonstillitsvalgte om reglene for legemiddelhåndtering. 10.05.2016 av Seksjon helse og sosial Sist oppdatert: 23.05.2016. Noen av spørsmålene er forelagt helsedirektoratet Målet med kurset er å gi sykepleiere og vernepleiere som yter helsehjelp i kommunehelsetjenesten en oppfriskning i legemiddelhåndtering og medikamentregning. Oppfriskningskurs for sykepleiere og vernepleiere. Produsert av. Stavanger kommune, Trondheim kommune, Nome kommune, Bergen kommune,. Kurset er et oppfriskingskurs og krever syke/vernepleier utdanning. Målet med kurset er å gi sykepleiere og vernepleiere som yter helsehjelp tilstrekkelig og god kompetanse i legemiddelhåndtering og medikamentregning. I tillegg til din grunnutdanning anbefales det at du tar et oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning

Virksomhetsleder som definert i forskrift 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp kan rekvirere (bestille) legemidler til lokalt legemiddellager i samsvar med liste godkjent av lege. Virksomhetsleder kan delegere denne oppgaven i henhold til samme forskrifts § 9. Bestemmelsen i § 2-1 annet ledd er ikke til hinder for at det kan. Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering. Epilepsi - En introduksjon. Multidose og ordinasjonskort. Ansatte i boliger. Bestill e-læringskurs.

Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Apotek

Vi tilbyr oppfriskningskurs i generell legemiddelhåndtering for sykepleiere og vernepleiere som nettkurs. Med dette kurset ønsker vi å bidra til økt kompetanse- og kvalitetssikring i kommunene Nettbasert kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere. E-læringskurset gir en grundig innføring i lover og forskrifter, legemiddelformer, legemidler i kroppen, utvalgte sykdomsgrupper og legemidler til disse

E-læring Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Apotek 1

Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Helsekursportale

Diverse dokumenter knyttet til opplæring: medikamenthåndtering - kurs, delegasjon grunnkurs, resertifisering delegasjon, delegasjon sommervikarer, slik registrerer du deg som bruker i KSLæring, brukerveiledning for ta legemiddelhåndteringskurset, Legemiddelhåndtering praksisskjema med vurdering av veileder, oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering, passeringstest i. Vi tilbyr oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering ved epilepsi og utviklingshemming for assistenter som nettkurs. Innhold: Kurset har som mål å sikre at helsepersonell uten helsefaglig utdanning har tilstrekkelig kompetanse slik at de kan ivareta brukere med epilepsi på en forsvarlig og omsorgsfull måte, når de får overlatt slikt ansvar NHI.no er et medisinsk oppslagsverk for publikum. Grundige artikler om sykdommer, lidelser og andre helserelaterte tema - samt interaktiv symptomsjekker • Generell legemiddelhåndtering - oppfriskningskurs • Legemiddelhåndtering ved epilepsi og utviklingshemming • Legemiddelhåndtering ved diabetes • Legemidler, rus og psykiatri • Legemidler til eldre Assistenter: • Modul 3.2: Legemiddelhåndtering - grunnkurs • Observasjonskompetanse • Innføring i omsorgsyrke

Legemiddelhåndtering ved diabetes - oppfriskningskurs. Dette kurset skal bidra til å sikre tilstrekkelig individuell kompetanse hos helsepersonell, slik at legemiddelhåndtering og oppfølging av pasienter med diabetes kan utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende retningslinjer og lovverk Jeg visste ikke helt hvor jeg skulle plassere denne tråden, men forhåpentligvis vil noen svare meg Jeg er utdannet helsefagarbeider og hver 3 år skal hjelpepleiere og helsefagarbeidere som deler ut medisin gjennom et kurs om legemiddelhåndtering. Etter et to-dagers kurs skal man opp i eksamen. De.. Idéen om denne visionære vil straks påvirke dit liv! Prøv det nu

Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Diakonhjemme

Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering. Skreddersydde kurs for ditt arbeidssted. Gir grunnlag for fornyet fullmakt til ansatte som tidligere har fullført legemiddelkurs. Helsefagarbeider For andre Pleieassistent Miljøarbeider. Kontakt. Diakonhjemmet Sykehusapotek Diverse dokumenter knyttet til opplæring: medikamenthåndtering - kurs, delegasjon grunnkurs, resertifisering delegasjon, delegasjon sommervikarer, slik registrerer du deg som bruker i KSLæring, brukerveiledning for ta legemiddelhåndteringskurset, Legemiddelhåndtering praksisskjema med vurdering av veileder, oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering, passeringstest i. Vi tilbyr oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering ved epilepsi og utviklingshemming for sykepleiere som nettkurs. Innhold: Kurset har som mål å sikre kompetansen hos sykepleiere og vernepleiere, slik at de kan ivareta brukere med epilepsi på en forsvarlig og omsorgsfull måte, og samhandle med legen og annet helsepersonell, om en optimal behandling med så få bivirkninger som mulig

Medikamentkurs, oppfriskningskurs og sertifisering Legemidler til barn Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn Voss 18.november 2009 Ingrid Grønlie Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus/ Haukeland sykehusapotek Legemiddelhåndtering på Barneklinikken (BKB) Farmasøyt 1994 Medikament ansvarlige sykepleiere 2002 Kurs i. Fagforbundet har utviklet et nettkurs om legemiddelhåndtering i samarbeid med farmasøyt Agnes Gombos. Nettløsningen er utviklet som en støtte for hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere som deltar i medisinkurs. Den kan også benyttes som selvstudium for de som ønsker en faglig oppdatering Vi tilbyr oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering med fokus på rus og psykiatri for sykepleiere som nettkurs. Eksempel på tema som gjennomgås • Narkotiske stoffer og stoffavhengighet • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) • Utlevering og overvåket inntak av LAR-medisiner • Komplikasjoner ved stoffmisbru Legemiddelhåndtering har lenge vært et etterspurt fagområde på Kompetansebroen. Legemiddelhåndtering er kritisk kompetanse for helsepersonell og et svært viktig område innen pasientsikkerhet. Arbeidsgivere er pliktig til å sørge for at alle som deler ut medikamenter til pasienter har gjennomført kurs og eksamen, samt å oppdatere kunnskapen gjennom jevnlige oppfriskningskurs R2 Oppfriskningskurs for personalet med avgrenset fullmakt i legemiddelhåndtering bør gjennomføres hvert 2. år 1 0 R2 Fullmakt til legemiddelhåndtering for personalet med avgrenset fullmakt i legemiddel-håndtering fornyes hvert 2. år 1 0 R3 Opplæring av personalet med avgrenset fullmakt i legemiddelhåndtering bør innehold

Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering, inkludert nye krav og legemidler Generelt om tema: Disse kursene har et hovedfokus på spesielle tilstander og problemområder som målgruppene hyppig møter i kommunehelsetjenesten Generell legemiddelhåndtering, oppfriskningskurs - tid: 5 timer. Legemidler til eldre, oppfriskningskurs - tid: 5 timer. Medikamentregning, oppfriskningskurs - tid: 8 timer. Legemiddelhåndtering ved hjerte- og kar sykdom, oppfriskningskurs - tid: 5 timer. Legemiddelhåndtering ved diabetes, oppfriskningskurs - tid: 5 time Grunnkurs i legemiddelhåndtering for personale med og uten helsefaglig kompetanse Med helsefaglig kompetanse (henholdsvis sykepleier, vernepleiere, helsefagarbeider): Vanskelighetsgrad og ansvarsområde er tilpasset den enkelte profesjon i forhold til tema Oppdateres kontinuerlig i forhold til kunnskapsbasert praksis, nye krav, retningslinjer, og legemidler Varighet 12 timer Eksempel på tema. legemiddelhåndtering. prosedyrer for risikovurdering, evaluering, kontroll og avvikshåndtering.. b) Gi skriftlige bestemmelser om hvilken kompetanse ansatte skal ha for å utføre oppgaver innen legemiddelhåndtering.. c) Sørge for at helsepersonell får nødvendig opplæring og kompetanseutvikling i legemiddelhåndtering HMS for verneombud gir deg grunnleggende kunnskaper om helse-, miljø-, og sikkerhet. Kurset tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav om opplæring i arbeidsmiljø

Slik kan legemiddelhåndteringen bli mer forsvarlig og rikti

vurderer at helsefagarbeidere får tilstrekkelig med oppfriskningskurs. Vi anbefaler at sykepleiere får mer systematisk tilbud omkompetansehevende tiltak om legemiddelhåndtering. Vi anbefaler også at helsefagarbeidere på SBS bør få praktisere legemiddelhåndtering mer jevnligslik at kompetanse o Prosedyre for legemiddelhåndtering. Det fremgår av prosedyrene for legemiddelhåndtering, godkjent XXXX, at avdelingssjef skal sørge for at prosedyren er kjent og tilgjengelig for ansatte på egen avdeling, samt at de ansattes kompetanse og behov for oppfriskningskurs vurderes (formell og realkompetanse) Legemiddelhåndtering grunnkurs 12 timer; Legemiddelkurs for sykepleiere; Legemiddelhåndtering i boliger og dagsentre; Legemiddelhåndtering i barnehage og AKS/SFO; Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering Legemiddelkomitéen (LMK) jobber med kvalitetsikring av legemiddelhåndteringen i kommunen. Komitéen har til oppgave å bistå enhetene i utvikling og vedlikehold av et kvalitetssystem for legemiddelhåndtering, samt oppfølging/revisjon av systemet

Nettbaserte oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere med bruk av animasjon, tekst, tale og bilder, samt intervjuer med ulike fag. Introduksjonsvideo for medisinkurs fra Apotek 1. Apotek kan tilby nettbaserte legemiddelhåndteringskurs for helsefagarbeidere Dato: 02.02.2018. Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med Drangedal kommune, Lauvåsen bofellesskap. Vi undersøkte om kommunen sikrer en forsvarlig legemiddelbehandling og -håndtering for pasienter ved Lauvåsen bofellesskap, skjermet enhet for personer med demens 18/5215 - E-læring innen legemiddelhåndtering og andre fagkurs innen helse, pleie og omsorg Close. The RFT has ended, you vernepleiere og personer som trenger delegasjon for medikamenthåndtering • Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering for sykepleiere,. • Generell legemiddelhåndtering - oppfriskningskurs • Legemiddelhåndtering ved epilepsi og utviklingshemming • Legemiddelhåndtering ved diabetes • Legemidler, rus og psykiatri • Legemidler til eldre Assistenter: • Modul 3.2: Legemiddelhåndtering - grunnkur

Hei, jeg har vært borte fra sykepleier-yrket i noen år, men vurderer å komme tilbake. Jeg har hørt om at det finnes oppfriskningskurs for sykepleiere, men jeg finner ikke noe, kun innen legemiddelhåndtering for sykepleiere Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering: Ellen Nikkerud Nilssen EPHORTE5 2016/6575: 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Praksisdel til bemyndigelse for assistenter og helsefagarbeidere: EPHORTE5 2016/6575: 02.07.2019 Utgående brev Fornyet bemyndigelse i legemiddelhåndtering Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering: Wioletta Gabriela Cieslikiewicz EPHORTE5 2019/2164: 24.02.2020 Internt notat uten oppfølging Praksisdel til fornyelse av bemyndigelse: EPHORTE5 2019/2164: 24.02.2020 Inngående brev Signert bemyndigelse i legemiddelhåndtering - 22.06.2015 - 21.06.201

Video: KS Læring: Legemiddelhåndtering

Prosjekt: Barnehagene på Diakonhjemmet - Diakonhjemmet

Legemiddelhåndtering

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp setter krav til virksomheters og helsepersonells håndtering av legemidler (se vedlegg). Statens helsetilsyns vurdering. Som nevnt innledningsvis vurderer vi virksomhetens ansvar som det sentrale i denne saken Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering: Sanna Strand Berntsen EPHORTE5 2016/5142: 14.08.2019 Utgående brev Fornyet bemyndigelse i legemiddelhåndtering: Sanna Strand Berntsen EPHORTE5 2016/5142: 24.07.2019 Internt notat uten oppfølging Praksisdel til bemyndigelse for assistenter. Ved fornyelse av delegasjon skal arbeidstaker gjennomgå oppfriskningskurs legemiddelhåndtering (3 t E-læringskurs hos KS-læring) med passeringstest. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Passeringstest legemiddelhåndtering for Helse og omsorg, Sortland kommune Kursstart 27.02.2018 14:00 Varighet 0.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomførte tilsyn med Vestnes kommune den 27.11 og 29.11.2019, samt 10.12.2019. I tilsynet undersøkte Fylkesmannen om kommunen gjennom systematisk styring og leiing sikrar at personar over 18 år som har ei utviklingshemming får nødvendige og forsvarlege helsetenester i heimen Vi skulle altså ta et oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering. Dette var et meget lærerikt og flott kurs, synes jeg:) Og jeg må si det var jo en fin måte å friske opp kunnskapen på da! Farmasøyten fra Sykehuset Telemark var en enestående foredragsholder, fantastisk: Oppfriskningskurs. Generell legemiddelhåndtering (5t) Legemidler til eldre (5t) Epilepsi, legemidler, utviklingshemming (7t) Legemidler ved diabetes (5t) Legemidler ved hjerte-kar sykdom (5t) Legemidler, rus og psykiatri (5t) Medikamentregning (8t) Helsefagarbeider. Grunnkurs. Legemiddelhåndtering (12t) HLR, basal voksne (1t) Oppfriskningskurs Legemiddelhåndtering innebærer enhver legemiddelrelatert oppgave som utføres fra legemiddelet er ordinert eller rekvirert til det er utdelt eller eventuelt kassert (3). Legemiddelhåndtering er en sammensatt prosess som omfatter blant annet tilberedning, kontroll, administrering, observasjon og dokumentasjon av virkning og bivirkning og rapportering av eventuelle avvik (4) Dette er et oppfriskningskurs i legemiddelregning for sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Kurset består av fire moduler med caser og øvingsoppgaver hentet fra praksis. E-post: Qudos@gyldendal.no Telefon: 22 03 42 01 Kurset omfatter disse temaene: Estimert tidsbruk for kurset er 6-8 timer. LEGEMIDDELREGNING • Ansvar ved legemiddelhåndtering

Den ansattes overordnede (eventuelt ansvarlig lege) skal årlig vurdere behov for oppfriskningskurs og om delegasjon skal opprettholdes. Vedlegg: Praktisk oppfølging av pleiepersonell som skal avlegge kursprøve i legemiddelhåndtering Vedlegg 2. Praktisk oppfølging av pleiepersonell som skal avlegge kursprøve i legemiddelhåndtering USH Buskerud gjennomfører kurs i Legemiddelhandtering for helsefagarbeiarar kvar vår i lag med Tilsynsfarmasøyten. Neste kurs er : Grunnkurs - April 2017; Oppfriskningskurs for sjukepleierar og vernepleierar i Ål - April 2017; Oppfriskningskurs for helsefagarbeiderar april 2017; Ta kontakt med Prosjektansvarleg Borghild Ulshagen mob 99287898 borghild.ulshagen@aal.kommune.no for meir. Vi kjenner for tiden ikke til graden av beskyttende immunitet som oppnås ved infeksjon med SARS-CoV-2, noe som kan eksemplifiseres med en kasuistikk Digital eksamen i Legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere. Gå til e-kurs. Tann- og munnstell i sykepleien. Oppfriskningskurs i medikamentregning for sykepleiere. Gå til e-kurs. Parkinson: Matvett på nett. Et kurs som belyser ulike sider rundt ernæring og parkinson. Gå til e-kurs Fyll ut ditt brukernavn så sender vi en melding med en link til en side hvor du kan legge inn et nytt passord. NB: Denne linken vil bare fungere i 12 timer

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og

Forskrift om legemiddelhåndtering 4.Virksomhetsleders ansvar • Virksomhetsleder skal sørge for at legemiddelhåndtering i virksomheten utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. • Når virksomhetsleder ikke selv er lege eller provisorfarmasøyt, skal det utpekes en faglig rådgiver med slik utdanning Ved fornyelse av delegasjon skal arbeidstaker gjennomgå oppfriskningskurs legemiddelhåndtering (3 t E-læringskurs hos KS-læring) med passeringstest. Helsefagarbeidere, assistenter og støttekontakter Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Passeringstest legemiddelhåndtering for Helse og omsorg, Sortland kommune Kursstart 27.02.2018 13:15 Varighet 0.5 timer. Fagforbundets nettløsning om legemiddelhåndtering er nå kommet i en oppdatert og bedre versjon som nå også fungerer på nettbrett og mobil. 23.02.2015 av Seksjon helse og sosial Løsningen er fremdeles gratis å bruke, men alle må registrere seg for å få tilgang til innholdet E-læring Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering. kr 737,-1 pris . 1; kontakt@apotekpriser.no ©2020, laget med favorite for lave priser..

Velg oppfriskningskurs med relevant hovedfokus, og ta gjerne flere for å utvide din kompetanse. Godkjenning av helsepersonell I henhold til forskrift om legemiddelhåndtering § 4 skal helsepersonellets kompetanse vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner og oppgavens art, før legemiddelhåndtering kan utføres 3.4 Oppfriskningskurs for praksisveilederne.. 21 3.5 E-læringsprogram Legemiddelhåndtering var det første programmet som ble utviklet som e-læring. Det vil si at undervisningen gjennomføres på egen pc når og hvor en ansatte ønsker Enten du ønsker å styrke din kompetanse om internrevisjon eller ønsker å bli sertifisert revisjonsleder har vi kurset for deg. Vi tilbyr også flere bransjespesifikke revisjonskurs Dette er et oppfriskningskurs i legemiddelregning for sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Kurset består av fire moduler med caser og øvingsoppgaver hentet fra praksis. LEGEMIDDELREGNING Kurset omfatter disse temaene: • Ansvar ved legemiddelhåndtering • Grunnleggende regneferdigheter • Regning ved vanlige legemiddelforme Oppfriskningskurs i legemiddelhandtering for helsefagarbeiderar april 2016 Oppfriskningskurs i legemiddelhandtering for sjukepleierar og vernepleierar.

Oppfriskningskurs og. eLæringskurs i legemiddelhåndtering for alle ansatte. Assistenter blir oppfordret til å ta utdanning som helsefagarbeider. Antall avvik vold og trusler om vold: 0. 1 302. 1 230. 224. Reduksjon kan skyldes tolking av måleindikator og underrapportering i forhold til tidligere år Tyskkurs nybegynner del 2 av 4 (A1) På tyskkurs nybegynner får du en grundig og effektiv innføring i det tyske språket. Dette er andre kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som har gjennomført tyskkurs nybegynner del 1 eller har tilsvarende kunnskaper Apotek 1 Gruppen AS. Besøksadresse: Skårersletta 55, 1473 Lørenskog Postadresse: Postboks 243, 1471 Lørenskog Telefon: 21 61 10 00 Kontakt Apotek 1 (sentralbord) Org. nr 983 044 778 mv Medisinering av pasienter er et stort ansvar og det er viktig at helsefagarbeideren har gode kunnskaper innenfor fagområdet legemidler. På dette kurset lærer du det du trenger for å kunne ha ansvar for legemiddelhåndtering

• Legemiddelhåndtering (12 t) • Legemiddelhåndtering til barn (12 t) • Grunnleggende palliasjon (8 t) • Kosthold og ernæring (5 t) • Dokumentasjon (5 t) § Samtykkekompetanse (2 t) § Tvungen somatisk helsehjelp, kap. 4a (5 t) § Forebygging av tvang og makt ved utviklingshemning: hol kap. 9 (8 t) ♥ HLR, basal voksne (1 t Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Eirin Haugen: AMBIO helse AS 2017/1372: 02.05.2017 Inngående brev Grunnkurs i legemiddelhåndtering - Eirin Haugen: AMBIO helse AS Tilbake. Søk i postliste. Versjon:5.2.2.1. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 24.09.2018 - 30.09.2018, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.10.2018 Saksansvarlig: Innhold

- Kommunen har ingen rutine på at de sender personell på oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering når det har gått en viss tid siden man tok kurset. - Jobber allerede med avvikene - Oppegård kommune har fått tilnærmet de samme avvikene som fylkesmannen har gitt flere andre kommuner de har hatt tilsyn i. sier kommunalsjef Else Karin Myhrene Elfrid Måløy fra Høyskolen i Molde tok opp tråden om kompetanse i legemiddelhåndtering, og satte i gang en god diskusjon om hva slags kompetanseheving det er behov for ute i kommunene. Det kom frem at det er behov for både kortere oppfriskningskurs, samt en videreutdanning for sykepleiere som skal ha et spesiellt ansvar for dette på sin arbeidsplass Besøksadresse Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16 1606 Fredrikstad. Postboks 1405 1602 Fredrikstad. Org.nr.: 940039541. Kommunenr.: 300

Kurs for Sykepleiere - Generell Legemiddelhåndtering

Helsekursportalen.no report - search preview, marketing and technology analysi Arbeidstilsynet arbeider for et seriøst, trygt og inkluderende arbeidsliv. Arbeidstilsynet skal gjennom tilsyn og veiledning motivere virksomhetene til å ivareta sitt arbeidsgiveransvar og arbeide systematisk med å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø

Kurs i legemiddelhåndtering - NHI

Velkommen til Helsekursportalen

Oppfriskningskurs i medikamentregning for sykepleiere. Helse- og sosialarbeidere. Les mer. E-læringskurs. Legemiddelhåndtering for sykepleiere. Legemiddelhåndteringskurs for sykepleiere Oppfriskningskurs i legemiddellære - ppt laste ned. Ttende lag som til frer at lses frst opp i nytraltmilj. 2.2. Hva skjer med legemidlene i kroppen? - Legemiddelhåndtering. Rett over i uten systemsirkulasjonen g flere. Tablett - Store medisinske leksikon. Slemmes opp i bidra Forvaltningsrett er et tilbud til deg som ønsker å forstå rettsreglene i offentlig forvaltning, og de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen Kurset er for deg som er blitt, eller snart skal bli, mellomleder og som ønsker mer lederkompetanse. Det vil gi deg et godt grunnlag til å vurdere hva du vil prioritere av videre kompetanseutvikling Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for sykepleiere. Kortkurs I Aggresjonsmestring, Hillevåg Hjemmebaserte Tjenester, Stavanger Kommune Feb 2010. Kurs i Forflytningsteknikk, Hillevåg Hjemmebaserte Tjenester, Stavanger Kommune Juni 2009. Kvalifisert kurs i førstehjelp - Røde Kor

 • The fall serie.
 • Sikkerhetsnett trampoline 4 m.
 • Hofteprotese i sikkerhetskontrollen.
 • Wie viel k hat das auge.
 • Bra frågor att ställa till en tjej.
 • Er kveite fet fisk.
 • Argumente für online dating.
 • Loftstuga 30.
 • اخبار حلب العاجلة.
 • Morsomme historier til selskap.
 • Storfekjøtt høyrygg.
 • Pent.no harstad.
 • Reseptfornyelse.
 • World energy demand.
 • Efteling rabatt.
 • Münster shopping tipps.
 • Kopalnia soli wieliczka kasy biletowe.
 • Pferdemarkt heilbronn parken.
 • Die arthrose lüge ernährung.
 • Steamed buns pork belly.
 • Star wars scourge.
 • Hvorfor er det vulkaner på island.
 • Pfirsichköpfchen haltung.
 • Import photos iphone pc.
 • Hytte hemavan til salgs.
 • Språk kryssord.
 • Symptomer på nyreproblemer.
 • Hockey moers mädchen.
 • Bästa resmål italien.
 • Vergrößerte lymphknoten in der lunge.
 • Ikea nockeby.
 • Wetter münchen 7 tage.
 • Sozialwohnung kassel.
 • Pottenstein lichterfest 2018 parken.
 • Røde hender.
 • Ford mustang 1967 wikipedia.
 • Hva skjedde på 50 tallet.
 • Aril edvardsen norwegian.
 • Uskifteattest.
 • Gastrocnemius muscle.
 • Husqvarna sarpsborg.