Home

Vurderingskriterier fremmedspråk nivå 2 skriftlig

Eksamen omfatter kompetansemålene for nivå II. Vg2 studieforberedende utdanningsprogram for elever på fremmedspråk nivå I som har hatt fremmedspråk i grunnskolen, men som har hatt et annet språk i videregående opplæring som fremmedspråk nivå I (225 timer) Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen Vurderingsskjema med kjennetegn på måloppnåelse i fremmedspråk (skriftlig) Per. Utdanningsdirektoratets Eksamensveiledning for fremmedspråk inneholder blant annet «Kjennetegn på måloppnåelse i fremmedspråk» for nivå I, II og III. (Finn den ved å søke etter «fremmedspråk» her VURDERINGSKRITERIER: MUNTLIG EKSAMEN - FREMMEDSPRÅK nivå II KRITERIER FOR LYTTING (basert på elevsvar på norsk) Kar. Kriterier 6 Viser meget god forståelse av innholdet 5 Viser god forståelse av innholdet 4 Viser ganske god forståelse av innholdet 3 Viser en del forståelse av innholdet / Forstår deler av innholde VURDERINGSKRITERIER: MUNTLIG EKSAMEN - FREMMEDSPRÅK nivå II KRITERIER FOR LYTTING (basert på elevsvar på 2 Viser litt forståelse av innholdet / Forstår noe av innholdet 1 Viser ingen forståelse av innholdet KRITERIER FOR Presenterer temaet meget fritt i forhold til en evt skriftlig støttetekst (FP) Meget gode kunnskaper. En del av kompetansemålene fra læreplanen på nivå 2, kan være utgangspunkt for samtale om konkrete temaer f.eks.: - delta i enkle spontane samtalesituasjoner en interaksjon (samhandling) mellom eksaminator og kandidat, der lytting og lytteforståelse er sentrale deler. En viktig målsetting er at begge parter deltar aktiv

2 Karakteren uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. 1 Karakteren uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. * Verb som beskriver kompetansenivåene fra kunnskapsløftet. Neste nivå forutsetter de forrige. Analysere, begrunne,kritisere: Relatere, trekke slutninger,drøfte: Sammenligne,velge ut,egne ord: Anvende,forklare. Hvis du kan et fremmedspråk godt eller har et annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, kan det hende at dette språket kan være ditt fremmedspråk, på nivå I eller II. Dersom det ikke undervises i språket ved skolen din, må du dokumentere kunnskaper i språket ditt ved en privatisteksamen, både muntlig og skriftlig C Vurderingskriterier Hva er ditt UDIR: vurderer nye former for vurdering i Nivå 1 fremmedspråk og bruk av hjelpemiddel.februar 2011 Vurderingskriterier for Muntlige Presentasjon Før eksamen skal studentene ha tilgang til informasjon om hvilke hjelpemidler som er tillatt brukt på Fusk er ikke definert i loven

Hvilke oppgaver gis til skriftlig eksamen? 1.1.2 Elevens besvarelse hvilket nivå eleven har nådd i faget. Sluttvurdering skal være basert på kjente retningslinjer for hva en god prestasjon er. Eksempel på ulike former for underveisvurdering finner du på nettsida Vurdering fo Les denne saken på HiOFs nettsider. Ved Fremmedspråksenteret har vi over tid jobbet målrettet med ressurser for øving av de grunnleggende ferdighetene i fagene fremmedspråk og engelsk - altså det litt større bildet som går på kommunikative språkferdigheter

Vurderingsskjema med kjennetegn på måloppnåelse i

 1. Fremmedspråk nivå I Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én muntlig og én skriftlig. Fremmedspråk nivå II Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én muntlig og én skriftlig. Læreplan i fremmedspråk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialiserin
 2. Test i norsk - høyere nivå. Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten) tester norskferdigheter på nivå B2 og C1. Det finnes en skriftlig test og en muntlig test, og du kan ta disse hver for seg. Testen blir arrangert tre ganger i året. Du kan ta testen på bokmål eller nynorsk
 3. Karakter Vurderingskriterier i fremmedspråk, skriftlig og muntlig 6 Skriftlig: Eleven har svært godt ordforråd, svært god kunnskap og svært få formelle feil. Viser svært god vilje og evne til å bruke språket på en selvstendig måte. Muntlig: 5 4 3 2 1 Eleven har svært god og forståelig uttale på det valgte fremmedspråket
 4. Vurderingskriterier fremmedspråk nivå 1. Vurderingskriterier muntlig eksamen I fremmedspråk. Ferdighet Fremmedspråk nivå II. Vurdering. Last ned. Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01) - bokmål Fremmedspråk nivå II. Språklæring. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lyttetekstar

Skarpengland skole : Fremmedspråk - tysk, frans

Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i fremmedspråk er sentralt i utviklingen av kompetanse i fremmedspråket og går For å få dette til er det viktig at læreren involverer elevene i arbeidet med å definere læringsmål og vurderingskriterier for skrivearbeidet. Viktige (2), s. 154-165. Artikkel Ungdomsskole Engelsk. Vurderingskriterier i faga. MATEMATIKK SKRIFTLIG. MATEMATIKK MUNTLI VURDERINGSKRITERIER TYSK, SPANSK OG FRANSK MÅL FOR FAGET Kompetansemål - fremmedspråk nivå I Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i ege

Valg av fremmedspråk Videregående opplæring - vilbli

Skriftlig Norsk skriftlig vurderingskriterier Vurdering. Mye av det du skriver i skolen skal vurderes av noen andre. Læreren din er den som evaluerer deg oftest, men av og til vil du få tilbakemeldinger av medelever, foreldrene dine og andre Tidligere halvannen times skriftlig eksamen (etterfulgt av muntlig) er erstattet med 5-timers skriftlig eksamen. Er det blitt for høye krav? De elevene som begynner med nivå 1 på vgs, og som ikke har hatt fremmedspråk på usk skal hasom ikke har hatt fremmedspråk på usk, skal ha hele nivå 2 på ett år (140 timer på vg3

Vurderingskriterier muntlig eksamen fremmedspråk

Vurderingskriterier for muntlig eksamen i ENG1102/ENG1103 Engelsk, SPR3009 Internasjonal engelsk, SPR3011 Samfunnsfaglig engelsk og SPR3013 Engelskspråklig litteratur og kultur Se styrende dokumenter: Felles rammer for lokalgitt eksamen og Muntlig og muntlig praktisk eksamen Karakter 2 Karakter 3 - 4 Karakter 5 - 6 Presentasjo Muntlig eksamen På denne linken ligger all info du trenger til. Tidligere halvannen times skriftlig eksamen (etterfulgt av muntlig) er erstattet med 5-timers skriftlig eksamen. Er det blitt for høye krav? `De elevene som begynner med nivå 1 på vgs, og som ikke har hatt fremmedspråk på usk, skal ha hele nivå 2 på ett år (140 timer på vg3) Hvis dette skal være mulig, må elevene ha et høyere nivå fr Alt over minimum av fremmedspråk gir ekstrapoeng. Hvis du for eksempel tar nivå II får du 0,5 poeng hvis du hadde tysk på ungdomsskolen og ikke har fremmedspråk på videregående, og 0 poeng om du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen og ikke har fremmedspråk på videregående. Du får alltid 1 poeng for nivå III. Eksempel. fremmedspråk nivå I som har hatt fremmedspråk i grunnskolen, men som har hatt et annet språk i videregående opplæring som fremmedspråk nivå I (225 timer) Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet o VURDERINGSKRITERIER: MUNTLIG EKSAMEN - FREMMEDSPRÅK nivå II 3 Viser en del forståelse av innholdet / Forstår deler av innholde 20 timers spanskkurs:: trinn 1, trinn 2, trinn 3, trinn 4 og flere nivå. Spansk eksamen - Privatist - Muntlig - Skriftlig - Video - YouTube med Hanne. Du kan i tillegg trekkes ut til muntlig eksamen

VURDERINGSKRITERIER: MUNTLIG EKSAMEN - FREMMEDSPRÅK nivå II KRITERIER FOR LYTTING (basert på elevsvar på norsk) Kar. Kriterier 6 Viser meget god forståelse av. Engelsk muntlig vurderingskriterier. 6: Korrekt uttale på ofte brukte ord, men kan ha norsk intonasjon. En del grammatiske feil 3.2.3 Lyttetekst/prøver i engelsk og fremmedspråk Det skal utarbeides nivådifferensierte vurderingskriterier til relevante Muntlig eksamen består av. Stuenes skole er en 1-10 skole i Arendal kommune, som ligger på Saltrød 7 km øst for Arendal sentrum ; Vennesla ungdomsskole : Vurderingskriterier i fa

Læringsressurser - Fremmedspråksentere

VURDERINGSKRITERIER MUNTLIG EKSAMEN I FREMMEDSPRÅK Ferdighet Karakteren 5 og 6 Karakteren 3 og 4 Karakteren 2 muntlig kommunikasjon kandidaten viser meget god forståelse av hovedinnholdet i en eventuell lytteprøve* kandidaten viser tilfredsstillende forståelse av hovedinnholdet i en eventuell lytteprøve* kandidaten kan delvi Tips 2: Verb brukes i alle setninger og er essensielle å kunne bruke for å ha god grammatikk i besvarelsen. Det er derfor lurt å øve godt på dem før eksamen. Les gjerne blogginnlegget mitt « Hvordan få kontroll på de spanske verbene». Mange av tipsene kan være nyttige selv om du har et annet fremmedspråk VURDERINGSKRITERIER FREMMEDSPRÅK . Kjennetegn på måloppnåelse ved sluttvurdering i fremmedspråk. Kompetansenivå Lav kompetanse i faget: Karakteren 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget. MIDDELS kompetanse i faget: MATRISE FOR VURDERING AV TEKSTER I NORSK SKRIFTLIG. Emnet omhandler vurdering og prøving av kompetanse i fremmedspråk, vurderingskriterier og veiledning * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb Academia.edu is a platform for academics to share research papers

Vurderingskriterier i Resepsjonsfaget 2 Resepsjonsfaget Vertskapsrollen KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne: KRITERIER (Nøkkelkvalifikasjoner) MÅLOPPNÅELSE Nr. 3 Bruke enkle formuleringer på et annet fremmedspråk enn engelsk i møte med gjestene. Kan kommunisere med høflighetsuttrykk på f.ek 2 • Eleven har mangelfullt ordforråd, svært mange formelle feil. • Viser liten vilje og evne til å bruke språket. 1 • Eleven mestrer ikke skriftlig aktivitet. Vurderingskriterier i 2. fremmedspråk muntlig. 6 • Eleven har svært god og forståelig uttale på det valgte. fremmedspråket. • Har svært få grammatiske feil og inge Norskprøven måler språkferdigheter på nivå A1, A2, B1 og B2. Til delprøven i skriftlig framstilling og til delprøven i muntlig kommunikasjon melder du deg opp til en prøve på nivå A1-A2, A2-B1 eller B1-B2. Egenvurdering og vurderingsskjemaene kan være til hjelp for å velge riktig prøve Formidling: Kandidaten svarer på oppgave 1 og 2 med enkle fraser eller setninger og kan plasseres på A1 på disse. På oppgave 3 har kandidaten bare skrevet tre setninger. Det lille kandidaten har skrevet, er innenfor tema og kan sies å være et slags svar på oppgaven, så kandidaten skal ha vurdering. For nivå A1 holder dette så vidt Skriftlig Norsk skriftlig vurderingskriterier Vurdering. Mye av det du skriver i skolen skal vurderes av noen andre. Læreren din er den som evaluerer deg oftest, men av og til vil du få tilbakemeldinger av medelever, foreldrene dine og andre. Innimellom vil du ha muligheten til å revidere det du har skrevet, andre ganger ikke

Vi tilbyr skriftlig og muntlig sertifiseringsprøve i russisk som fremmedspråk på grunnleggende nivå A2. Hvor mange minutter tar de enkelte delene av hver test: • Grammatikk og ordforråd - 50 minutter • Lesing - 50 minutter • Skriving - 50 minutter • Lytte og forstå - 30 minutter • Samtale - 50 minutter Regler Vi tilbyr skriftlig og muntlig sertifiseringsprøve i russisk som fremmedspråk på avansert nivå C2. Hvor mange minutter tar de enkelte delene av hver test: • Grammatikk og ordforråd - 60 minutter • Lesing - 60 minutter • Skriving - 80 minutter • Lytte og forstå - 45 minutter • Samtale - 50 minutter Regler

Viva! er skrevet med utgangspunkt i Læreplan i fremmedspråk nivå I, og er en innføring i grunnleggende portugisisk. Boka skal gjøre deg i stand til å forstå og bruke portugisisk både muntlig og skriftlig i enkle, dagligdagse situasjoner. Her finner du gode tekster med tilhørende grammatikk og oppgaver, og utfyllende materiale, so Elevenes aktive deltakelse i vurderingen av eget arbeid er forankret i flere av skolens styringsdokumenter. Fra høsten 2020 skal lærere legge til rette for elevmedvirkning i alle fag. Undersøkelser viser at elevmedvirkning forstås og praktiseres på ulike vis Læreren deler ut vedlegg 2 Huskeliste til bildeanalyse. Vedlegg 1 beskrives i plenum ut ifra gruppearbeidet og vedlegg 2. 3. time. Elevene følger samme prosess for å beskrive (skriftlig eller muntlig) et selvvalgt bilde fra sosiale medier om Lillehammer 2016 (Facebook , Instagram , Twitter). Bildene limes på plakater og henges opp i.

Fremmedspråk som fellesfag kan leses på to nivåer, nivå I og nivå II. Forkunnskaper Fullført 3 år med fransk fra ungdomsskolen. Omfang 225 årstimer. Eksamen Muntlig og skriftlig eksamen. Fagkoder. Fransk 1+2: skriftlig: FSP5026 muntlig: FSP5027. Fransk 2 fellesfag: skriftlig: FSP5023 muntlig: FSP5027. Fransk 2 programfag: skriftlig. Fremmedspråk over tre år. Dersom du skal forbedre karakteren i fremmedspråk nivå I+II, må du melde deg opp til eksamen på nivå II. Du beholder timetallet som du har på vitnemålet ditt, men de nye karakterene gjelder dersom de er bedre enn de gamle. OBS: IV er ikke en karakter i denne sammenhengen, i motsetning til 1, 2. 6. •Høsten 2012 var siste mulighet for å ta skriftlig eksamen etter gammel ordning. •Våren 2013 kom ytterligere 12 nye språk med i privatistordningen. •Totalt 37 språk er nå omfattet av læreplanen for fremmedspråk. •I Østfold gis det opplæring i 4 av disse språkene - tysk, fransk, spansk og kinesisk (kun én faglærer). 2 Må ha fremmedspråk nivå 1+2 på vgs (nivå 1 i Vg1 og Vg2, nivå 2 i Vg3). Dette kan erstattes med å velge morsmål nivå 2 som privatist (det må sjekkes at det finnes eksamen i morsmålet) De kan også velge å gå rett opp til nivå 3. Da teller det som fellesfag nivå 2 og programfag nivå 3 Hei, jeg skal ta opp fremmedspråk nivå 3 programfag som privatist og lurer på hvordan blir nivå 3 fremmedspråk blir ført på vitnemålet? Får jeg to karakterer muntlig og skriftlig eller bare en karakter? I tillegg vil karakteren fra nivå 2 stå som vanlig karakter som kan påvirke snitte mitt, eller..

Ny læreplan i fremmedspråk i praksis. Hvilke prinsipper ligger til grunn for den nye læreplanen, hvilke utfordringer står vi overfor, hvilke konsekvenser vil ny læreplan ha for opplæringen i fremmedspråk? Foredrag ved Kirsti B. Furre, leder i læreplangruppa for fremmedspråkene og lærer i norsk, fransk og spansk ved Drammen vgs Det er krav om både skriftlig og muntlig eksamen i fremmedspråk. Skriftlig eksamen er sentralgitt og avvikles to ganger i året. Teksten bør være aktuell og/eller verdt å diskutere og ha et rimelig faglig nivå. Del 2 inneholder gis under eksamen, Del 1 vil normalt være mer omfattende enn del 2. VURDERINGSKRITERIER, KJENNETEGN Eksamensveiledning fremmedspråk 2014 Side 5 av 10 Kjennetegn på måloppnåelse i fremmedspråk, nivå II Relevans og helhet Språklæring Innhold Språk Tekstforståelse 2 Eleven 3-4 Eleven 5-6 Eleven forstår noe av innholdet i teksten forstår teksten ganske godt forstår teksten med dens synspunkter og holdninger bruker et enkelt ordforråd bruker et relevant ordforråd bruker et godt. Pasiones dekker læreplanen i spansk nivå II.Spanskverket består av lærebok, elevnettsted med lydstoff og lærernettsted. I tillegg er læreboka tilrettelagt som brettbok. Forfatternes intensjon med Pasiones er å skape engasjement og interesse for det spanske språket gjennom å formidle et moderne og oppdatert bilde av den spansktalende verden 6 2. fremmedspråk. Karakter Vurderingskriterier i 2. fremmedspråk skriftlig 6 • Eleven har svært godt ordforråd, svært få formelle feil. • Viser svært god vilje og evne til å bruke språket på en selvstendig måte. • 5 • Eleven har meget godt ordforråd og få formelle feil. • Viser god vilje og evne til å bruke språket på en selvstendig måte

Tysk som fremmedspråk på nivå 2. Hvorfor ta dette faget Faget gir ett helt tilleggspoeng og høyeste kompetansenivå innen fremmedspråk på videregående skoles nivå. Om faget For å mestre skriftlig og muntlig tysk er det viktig å utvikle et ordforråd ved siden av å jobbe med tysk grammatikk Du kan for eksempel ikke ha skriftlig karakter fra nivå II og muntlig karakter fra nivå III på vitnemålet. Men du kan ta muntlig og skriftlig eksamen i forskjellige terminer. fremmedspråk på ungdomsskolen + morsmål nivå II = nok fremmedspråk for vitnemål + 0,5 språkpoeng Jeg er nå ferdig med vg3, hvor jeg har gjennomført tysk II med 4 i standpunkt. Til høsten har jeg lyst til å ta språk som privatist, og da kommer jeg fram til det jeg lurer på. Jeg leser på samordna opptak at man får språkpoeng hvis man tar fremmedspråk nivå III. F.eks. Tysk III. Men hvis jeg vil.. Nivå lll: kandidaten kan formidle opplevelser knytta til kunstformer og fortelle om innhold og form i litte-ratur, film og andre kultur-former VURDERINGSKRITERIER FOR MUNTLIG EKSAMEN I BIOLOGI, Ferdighet Karakteren 5 og 6 Høg måloppnåelse Karakteren 3 og 4 Middels måloppnåelse Karakteren 2 (og 1) Lav måloppnåelse Teori, modeller og begre

Spansk som fremmedspråk på nivå 2. Hvorfor ta dette faget Faget gir ett helt tilleggspoeng og høyeste kompetansenivå innen fremmedspråk på videregående skoles nivå. Om faget For å mestre skriftlig og muntlig spansk er det viktig å utvikle et ordforråd ved siden av å jobbe med spansk grammatikk For å erstatte fransk/tysk/spansk må du bestå nivå I hvis du hadde karakter i et annet Skolen får beskjed om tid og sted for muntlig eksamen innen 1. Du som tar eksamen i fremmedspråk nivå I iTromsø, blir med på en prøveordning, en kombinert muntlig-skriftlig eksamen med en 2 1/2 timers skriftlig del og en

FAG: Fremmedspråk fellesfag og programfag (FSPxxxx og PSPxxxx) Fag: Fremmedspråk nivå I, II og III Trekkfag som kunngjøres 48 timer før eksamen . Forbere delsestid: 24 timer . Eksamenstid: Inntil 30 minutter . Eksamen Kommentarer Vurdering Hjelpemiddel Del 1 - Forberedelse . Elevene møter på skolen til avtalt tid. Elevene får oppgit kinesisk - skriftlig formidlingkurs på VGS - 2. trinn nivå; Vårt utvalg kinesisk Kinesisk student tilbyr kinesisk som et fremmedspråk liveundervisning til de enten på videregående skoler eller ungdomskoler eller universiteter. Kinesisk morsmål med mastergrad på trondheim vil gi kinesisk kurs muntlig og skriftlig. 2 Her er noen forslag til fordypningsemne: Choose one of the following: 1 Present William Shakespeare and the Renaissance. Explain why he is considered the world's greatest playwright. 2 Jane Austen bridges the gap between the Victorian Age and the Romantic Period. Explain to what extent you agree with this statement

kinesisk - skriftlig formidlingkurs på B2 nivå; Vårt utvalg kinesisk - skriftlig formidlinglærere. Ying. Trondheim. Kinesisk student tilbyr kinesisk som et fremmedspråk liveundervisning til de enten på videregående skoler eller ungdomskoler eller universiteter. Yajun Arial MS Pゴシック Times Symbol Portfolio VURDERING og de fem ferdighetene Evaluering evaluation (Shielagh Rixton,2005 UK) Evaluering i skolen Vurdering assessment (Shielagh Rixton,2005 UK) PowerPoint Presentation Begrepsavklaring A Summativ vurdering Utgangspunkt -skriftlig R'94 Vurderingsmodeller i LK06 Eksamen i fremmedspråk Nivå I /II: Modell I uten forberedelse Vurdering av. Fullført grunnskole eller tilsvarende. Fremmedspråk som fellesfag kan leses på to nivåer, nivå I og nivå II. Som programfag kan faget tas på tre nivåer: nivå 1, nivå 2 og nivå 3. Omfang og støtte i Lånekassen Spansk 2 utgjør 225 årstimer, dette tilsvarer 50% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester Oppgavene til skriftlig eksamen lages av Utdanningsdirektoratet og sensureres av eksterne sensorer. De skriftlige fagene det trekkes mellom er norsk, matematikk og engelsk. Oppgavene til muntlig eksamen utarbeides av faglærer. Elevene blir sensurert av en ekstern sensor. Elevene trekkes ut til ett fag til muntlig eksamen forslag til en eksamensmodell og vurderingskriterier. Innledning Høsten 2007 fikk Institutt for lærerutdanning og skole- utvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo kommune å gjennomføre skoler- ing av eksaminatorer og sensorer for muntlig eksamen, videregående skole, i faget Fremmedspråk. Bakgrunnen fo

LES MER utgangspunkt i Læreplan i fremmedspråk nivå I, og er en innføring i grunnleggende portugisisk. Boka skal gjøre deg i stand til å forstå og bruke portugisisk både muntlig og skriftlig i enkle, dagligdagse situasjoner. Her finner du gode tekster med tilhørende grammatikk og oppgaver, og utfyllende materiale,. Viva! er skrevet med utgangspunkt i Læreplan i fremmedspråk nivå I, og er en innføring i grunnleggende portugisisk. Boka skal gjøre deg i stand til å forstå og bruke portugisisk både muntlig og skriftlig i enkle, dagligdagse situasjoner Kjøp 'Klart det! Nettressurs (gratis), Nivå B2, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere' av Gølin Kaurin Nilsen fra Fagbokforlaget Calibri MS Pゴシック Arial Corbel Wingdings Comic Sans MS Wingdings 3 Verdana Spekter 1_Spekter 2_Spekter 3_Spekter 4_Spekter 5_Spekter 6_Spekter 7_Spekter 8_Spekter 9_Spekter 10_Spekter 11_Spekter 12_Spekter 13_Spekter 14_Spekter 15_Spekter 16_Spekter Dokument Sluttvurdering Lokalgitt eksamen Sluttvurdering KONSTRUKT A Organisering A Organisering A Organisering B Oppgaven B Oppgaven B.

2 Eleven har mangelfullt ordforråd, svært mange formelle feil. Viser liten vilje og evne til å bruke språket. 1 Eleven mestrer ikke skriftlig aktivitet Vurderingskriterier i 2. fremmedspråk muntlig 6 Eleven har svært god og forståelig uttale på det valgte fremmedspråket Opplæring til nivå B2 skal gis hvis dette nivået kan nås i løpet av de pliktfestede 600 timene. Læreplanen er en revidert versjon av planen fra 2012. Læreplanen består av to deler: Del 1, læreplan for 50 timer samfunnskunnskap og del 2, læreplan i norsk. Læreplanen i norsk består igjen av to deler, del 2a og 2b

Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten

Eksamensform i fag - oversikt Forkortelser: S= skriftlig, P= praktisk, MP= muntlig-praktisk og M= muntlig eksamen Eksamensfag for Idrett Vg2: Alle skal ha eksamen i ett fag FSP---- Fremmedspråk nivå 1 eller 2, S eller M MAT1015 Matematikk 2P, S eller Skriftlig eksamen: OBS! Merk at det er skriftlig eksamen i 5 fag fredag 22.05. Det er fredagen etter Kristi Himmelfartsdag. Eksamensdatoer, skriftlig eksamen våren 2020; Dato Fremmedspråk I, nivå I Biologi 2 REA3002 28.05.

vurderingskriterier alle fag slideum

Fremmedspråk - hovedregel. Har du hatt nivå 1 i ungdomskolen, kan du fortsette med samme språk på nivå 2 her, eller skifte til nytt språk og begynne på nivå 1. Har du ikke hatt fremmedspråk på ungdomstrinnet skal du starte på nivå 1 Denne læreplanen dekker programfag fremmedspråk nivå I, II og III. Grunnleggende ferdigheter. Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i fremmedspråk er sentralt i utviklingen av den praktiske språkkompetansen Med fremmedspråk menes her tysk, fransk eller spansk (ikke engelsk fordypning). Du kan enten fortsette med det samme språket du hadde på ungdomskolen (nivå 2) eller du kan begynne på nytt på et annet fremmedspråk (nivå 1). 2. Dersom du ikke har hatt annet fremmedspråk på ungdomskolen må du ha faget også i VG3 Holtet vgs tilbyr privatisteksamen i fremmedspråk nivå II og nivå III en gang, og bare til elever som ikke tidligere har benyttet seg av ordningen. Oppmelding til skriftlig og muntlig eksamen i ovennevnte privatisteksamener i fremmedspråk gjøres til skolen eleven går på

Vurderingskriterier fremmedspråk nivå 1 - matrisen over

Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4A Nivå 4B Nivå 5.1 Nivå 5.2 Nivå 6.1 Nivå 6.2 Nivå 7 Nivå 8 Kandidaten muntlig og skriftlig, lese, regne og bruke digitale verktøy i faglige sammenhenger kan kommunisere og fremmedspråk kan kommunisere på minst to fremmedspråk kan finne informasjon og fagstoff som e skole. Elever som velger å bytte fremmedspråk, må fullføre nivå I i det nye fremmedspråket. Elever som har et annet morsmål enn norsk, svensk, dansk eller engelsk, kan ta eksamen i morsmålet sitt som privatist. Morsmåleksamen er både muntlig og skriftlig. Morsmålseksamen kan enten erstatte fremmedspråk 2 eller gå inn som.

Skriving i engelsk og fremmedspråk Skrivesentere

Øvelse til eksamen fransk vg2, nivå 2, vår 2018 CONTRE LE HARCÈLEMENT Oppgave 1 I LENKE 1 står det 10 forskjellige instruksjoner der alle inneholder ulike verb. Bruk verbene og skriv tre til fem setninger om skolehverdagen din Skolen som han skal starte itilbyr tysk nivå 1. Siden han kan lese og snakke bra urdu, men han er ikke særlig flink på skriftlig urdu. Han har snakket med en del venner om dette, og han har funnet at han ikke kan ta urdu nivå 1 og må ta nivå 2 urdu, hvis han velger å ta eksamen i morsmål stemmer dette Når det gjelder tema derimot, kan det være lurt å ha trent på noen situasjoner i forkant av skriftlig eksamen. Nivå 1 og 2 fremmedspråk. Videoen har oppgave på slutten, og Nina Bell Rui Aadna - 04.05.2017 - 17:42. Forslag til eksamensoppgaver fransk nivå 2, muntlig..

En blogg for alle lærere i 2. fremmedspråk i Norge. mandag 2. juni 2008. Skriftlig eksamen i fransk nivå 2 Hei. Jeg har et eksemplar av årets skriftlig eksamen for fransk nivå II i hånden. Den er veldig krevende på alle mulige måter etter min mening. Det er bare å håpe på det beste. Lagt inn av Eva kl Nivå 2: Vitnemål fra 10-årig grunnskole Kunnskap ‒ kan utrykke seg muntlig og skriftlig, lese, regne og bruke digitale verktøy i faglige sammenhenger ‒ kan presentere emner på norsk/samisk og minst ett fremmedspråk ‒ kan bruke erfaringer,. Fremmedspråk nivå II: Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én muntlig og én skriftlig. Fremmedspråk nivå III: Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én muntlig og én skriftlig. Eksamen. Eksamensordningene i fagene skal sendes på høring og ferdigstilles senere. 1 Dette innebærer at du har undervisning i nivå I i VG1 og VG2 og at du erstatter et av dine valgfrie programfag i VG3 med 2. fremmedspråk nivå II. Morsmål. Minoritetselever med tilstrekkelig skriftlig kompetanse i sitt morsmål, kan velge dette som 2. fremmedspråk. Krav til tilstrekkelig kompetanse i morsmåle - Fremmedspråk nivå I. Har samme læreplan som fellesfag fremmedspråk I. - Fremmedspråk nivå II. Det er 1 avgift for skriftlig eksamen og 1 avgift for muntlig eksamen. Spesielt om programfag fremmedspråk Som privatist kan du avlegge eksamen på høyeste nivå og få godskrevet timetall for underliggend

 • Bärenpokal freising.
 • Wandern hochpustertal osttirol.
 • Lamper til dukkehus.
 • Stau bremen.
 • Julbord värnamo.
 • Aper fakta.
 • Jobbsøking engelsk.
 • Brunch vila vita.
 • Bustadoppføringslova videresalg.
 • Dølahest størrelse.
 • Kurtosis skewness normal distribution.
 • Pfingstkirmes neuwied 2018.
 • Radweg bad radkersburg maribor.
 • Fjerne limrester fra tape.
 • Hva er proteinpulver.
 • Horoskop waage gestern.
 • Norges første motorvei.
 • Oppheng skiboks vegg.
 • Mercedes amg wiki.
 • Ps vr spiele.
 • Nordkapp noblesse 625.
 • Whatsapp geburtstag emoji.
 • Tv online gratis.
 • Bürgeramt siegburg öffnungszeiten.
 • Nellik eterisk olje.
 • Meran 2000 stoanerne mandln mtb.
 • Recorder flute.
 • Hagestue med peis.
 • Seng 210x200.
 • Tanzschule hofheim.
 • Lavvo samer.
 • Leiligheter til leie i trondheim sentrum.
 • Skyvedørsfronter priser.
 • Eduroam nmbu mac.
 • Ledning til utelys.
 • Vaffeljern elkjøp.
 • The boy next door.
 • Ausflugsziele tirol schlechtwetter.
 • Playa del sol öppet arkiv.
 • Matprat rabarbrapai.
 • Softgun pistol hylster.