Home

Digital eksamen nhh

Eksamen NHH

På denne siden finner du informasjon om kursgodkjenning, trekkfrist, eksamensforsøk, tilrettelegging, krav til utstyr ved digital eksamen, sykdom, hjelpemidler, innleveringer m.m Vi tilrår at du bruker dei to siste versjonane av Google Chrome eller Mozilla Firefox, og at du deaktiverer McAfee før eksamen dersom du har dette installert. Workshop. Vi inviterer til workshop før kvar eksamensperiode. Der kan du få teknisk hjelp, og en gjennomgang av korleis du bruker FLOWlock på ein digital skuleeksamen Dato for eksamen er ikke endret Opprinnelig vurderingsform - tilbys ikke våren 2020: 3 timers skriftlig skoleeksamen som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, innleveringer, casediskusjoner, og oppgaver. Merk at det på eksamen kan bli gitt vedlegg som er på engelsk Digitale hjemmeeksamener ved NHH i høst. Khrono. 11.10.2020. Ragnhild Vartdal. De fleste eksamener ved Norges handelhøyskole (NHH) denne høsten skal gjennomføres som digitale hjemmeeksamener. Det opplyser høgskolen i en melding fredag, ifølge K7 Bulletin. Endring. Les mer. Khrono. Boks 4 St. Olavs plass De fleste eksamener ved NHH gjennomføres som digitale hjemmeeksamener dette høstsemesteret. Det opplyser skolen i en melding fredag. - På grunn av koronasituasjon vil skoleeksamener høsten 2020, med unntak av , bli gjort om til hjemmeeksamener. Detaljer om lengde og karakterskala på de forskjellige eksamenene vil bli annonsert på de respektive kurssidene, opplyse

Informasjon om digital eksamen for emneansvarlige og sensorer. Gå til wiseflow.net og velg Feide.; Bruk ansattnummer og passord (samme som for innlogging på din NHH-datamaskin) Fristen for å søke om tilrettelegging på eksamen er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Vi ønsker at du sender skjema og dokumentasjon fra din NHH-adresse. Da er kommunikasjonen kryptert Dersom du ikke får begrunnelsen innenfor fristen, kontakt eksamen@nhh.no. Du ber om begrunnelse på masteroppgave og autorisasjonsprøven ved å sende en e-post direkte til veileder innen én uke etter at karakteren er publisert. Du kan be om begrunnelse i alle skriftlige arbeider som resulterer i en karakter Den første eksamen på bachelor er 1. april og den planlegges å gjennomføres som digital hjemmeeksamen, opplyste fungerende avdelingsleder for bachelor i Oslo, Hilde Sørum 17. mars. — Så er det noen utfordringer med de mer fysiske betingede eksamener: Det gjelder for eksempel arrestasjonsteknikk hvor vi ser på ulike muligheter for gjennomføring

På denne siden finner du som er student viktig informasjon om digital eksamen. NTNU bruker det digitale eksamenssystemet Inspera Assessment. Dette brukes til digital skoleeksamen, karaktergivende.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Norges Handelshøyskole (NHH) Ved DMMH blir det i hovedsak digital skriftlig hjemmeeksamen eller digital muntlig eksamen. Unntaket er to praktiske eksamener som de håper å få gjennomført fysisk. Her vil det bli noen endringer fra tidligere år for å sikre godt smittevern Tilrettelegging - for emner med digital eksamen S e artikkel om tilrettelegging ved eksamen.. De som er innvilget PC som tilrettelegging på eksamen, vil bli plassert på datasaler med NTNU-eide PC-er og vil ikke kunne bruke egen PC såfremt annet ikke er avtalt.. Har du dysleksi, anbefaler vi at du enten benytter stavekontroll via LingDys, Inspera Assessment eller Word Norges Handelshøyskole (NHH) - Seniorkonsulent digital eksamen. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Stillingstittel: Seniorkonsulent digital eksamen (192606), Arbeidsgiver: Norges Handelshøyskole (NHH), Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått u Digital skoleeksamen gjennomføres i sikker nettleser, en enkel nettleser som stenger tilgang til ressurser på maskin din og på nett under eksamen. Du er selv ansvarlig for å installere sikker nettleser på maskinen du tar med deg til eksamen FØR eksamensdagen

Digital eksamen. Belsvik er sikker på at dette bare et første steg på veien mot å ta konsekvensen av den digitale utviklingen ved utdanningsinstitusjonene. - Vi er i 2016 og har fortsatt skriftlige eksamener. Jeg tror ikke det går mange år før eksamener blir digitale. Både studenter og administrasjon er på ballen Norges Handelshøyskole (NHH) - Koordinator digital eksamen (Seniorkonsulent). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Stillingstittel: Rådgjevar digital eksamen (186797), Arbeidsgiver: Norges Handelshøyskole (NHH), Søknadsfrist: Avslutte Stillingstittel: Koordinator digital eksamen (Seniorkonsulent) (182230), Arbeidsgiver: Norges Handelshøyskole (NHH), Søknadsfrist: Avslutte

Krav til utstyr og førebuingar til digital skoleeksamen NHH

Jobbnorge ID: 192606 Om stillinga og seksjonen NHH har ledig ei fast stilling i 100 prosent som seniorkonsulent. Stillinga er plassert i Seksjon for eksamen, som er ein del av Studieadministrativ avdeling. Totalt er vi 10 tilsette ved seksjonen Forskrift om fulltidsstudiene ved NHH. § 1-6. Tilrettelegging. NHH skal etter universitets- og høyskoleloven § 4-3 femte ledd, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter som har særskilte behov som følge av funksjonnedsettelse, slik at de likestilles med studenter uten slike behov Forberedelse til muntlig eksamen #. Gjør deg kjent med Retningslinjer for digital muntlig eksamen.. Utstyr #. Datamaskin: Vi anbefaler at du bruker en datamaskin med Windows eller MacOS på muntlig eksamen.Zoom fungerer også bra på nettbrett og mobiltelefon, men slike kan heller brukes som reserveløsning dersom det skulle oppstå problemer med datamaskinen din Norges Handelshøyskole (NHH) - Rådgjevar digital eksamen. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Job title: Koordinator digital eksamen (Seniorkonsulent) (182230), Employer: NHH Norwegian School of Economics, Deadline: Close

En student ved Norges Handelshøyskole (NHH) har saksøkt studiestedet sitt for manglende tilrettelegging på eksamen. Studenten har en kronisk sykdom kalt forsinket søvnfasesyndrom som gjør at hen i 2018 søkte om å få tilrettelegging på eksamen ved å forskyve eksamensstart fra klokken 9 til klokken 12-13 på ettermiddagen Prosjektleder for digital eksamen på NHH, Marita Kristiansen ved studieadministrativ avdeling, forteller at høyskolen dette semesteret planlegger å avholde 22 digitale skoleeksamener NHH har ledig ei fast stilling i 100 prosent som seniorkonsulent. Som seniorkonsulent for digital eksamen vil du vere ein aktiv pådrivar for å utvikle og digitalisere eksamensprosessane våre, i tillegg til å delta i planlegging og drift av eksamen. Stillinga vil gje deg ei brei kontaktflate i organisasjonen NHH har som mål å være blant de fremste i Europa innen sitt område. Høyskolen har ca. 3300 studenter og rundt 400 ansatte, hvorav over 210 er i vitenskapelige stillinger. Prosjektleder digital eksamen

Samling for deltakere i sektorsamarbeidet. Dette er en samling for deltakerne i sektorsamarbeidet i tjenesten Digital eksamen med formål om å dele erfaringer på tvers, gi anledning til å diskutere løsninger fremover, og gi inspirasjon til hvordan vi kan løse utfordringer i systemene i dag De fleste eksamener ved Norges handelhøyskole (NHH) denne høsten skal gjennomføres som digitale hjemmeeksamener. Det opplyser høgskolen i en melding fredag, ifølge K7 Bulletin.. Endringen gjelder alle skoleeksamener med unntak av masterkurset Decisions, Strategy and Information, går det frem av meldingen NHH-studenter fikk sensors personlige notater ved en feil. På den digitale eksamensplattformen Wiseflow fikk flere studenter se sensors kommentarer av deres egen oppgave. Kommentarene var skrevet for sensors eget bruk under gjennomgang av eksamensbesvarelsene. Les også. Eksamen er eit nådelaust opplegg Hvis du ikke har en digital versjon av attesten tilgjengelig, kan du isteden fylle ut dette skjemaet. Attesten vil da bli lastet opp som vedlegg til besvarelsen din av eksamensadministrasjonen i etterkant av eksamen. Dette vedlegget vil ikke vises for deg i Arkiv i Inspera. For ytterligere informasjon, se artikkel om tilrettelegging ved eksamen

NHH tar grep for å fange opp jukserne; Nicolai Tangen på talentjakt: - Alle på NHH har noe i pæra; Brakvalg for «Blank» Et dypdykk i Bulles fortid - fra én bullist NHH-ledelsen må ikke stoppe Marit Helene. De må lær Chromebook, nettbrett og iPad vil ikke fungere på digital skoleeksamen. Det er lurt å installere eventuelle oppdateringer til operativsystemet på datamaskinen din i forkant av eksamensdagen, slik at dette ikke avbryter selve eksamensgjennomføringen. Restart datamaskinen dagen før eksamen så den er friskere og oppdatert Digital eksamen. Alle skriftlige eksamener gjennomføres digitalt i Inspera. Bli kjent med Inspera før eksamen. Sett deg inn i hva som kreves av deg på eksamensdagen, og se hvordan du finner tilbake til dine eksamensbesvarelser i Inspera etter eksamen Digital eksamen; Digital eksamen. Oppdatert 26.10.20 Publisert 07.03.19. Det er laget egne retningslinjer for digitale eksamener hjemme studieåret 2020/2021 på grunn av korona-situasjonen. Det er også laget egne retningslinjer for krav til teknisk utstyr, nettverk og testing

Samleside for eksamen 2020Info om Digital Eksamen for: Undervisere Sensore NMH benytter Inspera som system for digital eksamen. Logg deg inn med Feide på Inspera. nmh.inspera.no. Her finner du brukerinformasjon fra Inspera. Det er viktig at studentene levere hjemmeeksamen som en pdf-fil. Dersom de har flere filer som skal leveres må disse samles i en fil (ZIP) NHH har involvert studenter. Ved Norges Handelshøyskole (NHH) kan kursansvarlige velge mellom en skriftlig hjemmeeksamen på 3-7 timer eller muntlig eksamen med presentasjon som lastes opp eller utspørring direkte på video. — De fleste vil nok velge skriftlig hjemmeeksamen, tror prorektor for utdanning ved NHH, Linda Nøstbakken, til Khrono Digital skoleeksamen på Politihøgskolen betyr at eksamen gjennomføres på studentens egen PC/Mac fremfor med penn og papir. FØR EKSAMEN Fremgangsmåten for å logge seg på digital eksamen er helt lik som å logge seg på prøveeksamen. Det vil bli lagt ut en veiledning ved hver eksamen som viser deg hvordan du logger deg på

Høsten 2014 settes det i gang en pilot med digital eksamen ved NHH. - Studentene har etterspurt dette lenge, sier bacheloransvarlig i Fagutvalget, Martin Hoang Nguyen. I flere år er det blitt avlagt eksamener på data i videregående skole, mens høyere utdanning har ligget etter. Nå skal NHH i likhet med flere andre universiteter og høyskole Skriftlig eksamen ved UiB vil høsten 2020 gå som skoleeksamen eller som skriftlig eksamen hjemme. Også muntlig eksamen vil kunne gå som digital eksamen hjemmefra. Informasjon om din eksamen finner du på emnesiden for kurset i MittUiB. Før eksamen. Finn eksamensdatoer og lokaler. Meld deg opp til eksamen. Lær å bruke kilder riktig Norges Handelshøyskole - Prosjektleder digital eksamen. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere BI gir deg en utdanning som er etterspurt i næringslivet. Studer på heltid eller deltid UFS 145: Fysisk infrastruktur for digital eksamen Inneholder anbefalinger for fysisk infrastruktur i faste og midlertidige lokaler som skal brukes for avvik-ling av digital eksamen. Andre UFSer i serien om digital eksamen: UFS 146: Klienter for digital eksamen Inneholder anbefalinger for klienter for bruk på digital eksamen

Digital revisjon NHH

 1. Kommunikasjonsdirektør ved Norges Handelshøyskole (NHH), Geir Mikalsen, sier til Bergens Tidende at fem nye NHH-studenter har testet positivt for Covid-19 det siste døgnet.. Siden onsdag har totalt 27 NHH-studenter testet positivt, og høgskoleledelsen valgte fredag å avlyse all fysisk undervisning fra og med mandag.. Også to Universitetet i Bergen-studenter er bekreftet smittet
 2. Endr. i forskrift om eksamen ved NHH. Student: Person som er tatt opp til et studieprogram ved Norges Handelshøyskole, jf. lov om universiteter og høgskoler § 3-6 - § 3-7 eller gitt adgang til emner som hospitant i henhold til samarbeidsavtaler med andre norske læresteder eller som gjestestudent under samarbeidsavtaler med utenlandske læresteder
 3. Informasjon om bruk og gjennomføring av digital eksamen i Inspera Assessment. Det er Inspera Assessment som er leverandør av løsningen Universitetet i Stavanger bruker til eksamen.. Studenter logger inn her: https://uis.inspera.no (åpnes i nytt vindu). Brukernavn og passord. Pålogging til digital eksamen skjer med vanlig UiS brukernavn og passord (det samme som Canvas)
 4. g men også med tanke på hvilke fag som er digitale. -NHH har hatt en satsing på å få flere digitale eksamener, men disse resultatene tyder på at noen kanskje ikke burde være det likevel, forteller Griggs
 5. Gruppen for Digital evaluering/eksamen . Anskaffelse digital eksamen. Relaterte prosjekter: Plagiatkontroll (Leif Kristiansen) LMS (Thorleif Hallén) For påmelding til gruppen : Klikk her hvis du ikke er alledede påmeldt denne gruppen : Til påmelding . Deltakende virksomheter (21 stk): DMMH. HIB HIHM HIL HIMOLDE HIOA HISF HIVOLDA HIØ HSH.
 6. Hjemmeeksamen i WISEflow - Digital eksamen Her finner du veiledning for studenter som skal ha hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen skjer på litt ulike måter, vi dekker her både hjemmeeksamen som gjennomføres i Wiseflow (FLOWmulti), hjemmeeksamen som lastes opp i Wiseflow som skriftlig materiale (PDF-filer), som en videofil eller andre produkter

Inspera Assessment er en digital eksamensløsning for både hjemmeeksamener og skoleeksamener. Digital eksamener - VID vitenskapelige høgskole Covid-19: Status for ansatte og studenter ved VID, og smittevernstiltak fremove I dag tilbyr UiT digital eksamen ved sju studiesteder: Harstad, Narvik, Alta, Tromsø, Mo I Rana, Bodø, Hammerfest og Kirkenes. Det avholdes også en del digitale eksamener i Oslo. Digital eksamen blir i all hovedsak gjennomført i WISEflow og i noen tilfeller brukes det også til arbeidskrav Maskinen din blir ikke låst under eksamen slik at du kan gå inn og ut av programmet; Det er med andre ord ikke nødvendig å benytte SAFE EXAM BROWSER hjemme, så du trenger ikke å laste ned egen programvare. Kombinasjon digital hjemmeeksamen med filopplasting. For noen eksamensoppgaver vil det være nødvendig å levere vedlegg til besvarelsen

Digitale hjemmeeksamener ved NHH i høst Fagpressenyt

Digitale hjemmeeksamener ved NHH denne høsten - K7 Bulleti

 1. Stillingstittel: Digital markedsfører (186795), Arbeidsgiver: Norges Handelshøyskole (NHH), Søknadsfrist: Avslutte
 2. Digital eksamen der ein nyttar spesiell programvare. I nokre digitale emne der ein skal nytte andre verktøy og programvare enn det WISEflow kan tilby kan det hende eksamenssituasjonen krever at ein leverer ei fil som eksamensbesvarelse - tilsvarande ved innlevering av ein heimeeksamen
 3. istratorer. Prosjekt UiO digital eksamen skal bidra til at UiO kan nå dette målet ved å levere tjenesten digital eksamen» til UiOs fakulteter. Tjenesten skal muliggjøre digital gjennomføring for.
 4. Men det arbeides med en sak til NHH styret der det skal sees på bruk av teknologi i undervisningen og digital gjennomføring av eksamen. Styret har bestilt en strategi og handlingsplaner rundt dette

WISEflow for sensorer NHH

/ Publisert 12.12.2019 08:05:29 - Oppdatert 12.12.2019 08:05:29 Tok eksamen i markedsføring - fikk sensorkommentarene «ha ha» og «tuller du?» Nå beklager NHH private sensorkommentarer lekket til studenter Eksamensadministrasjonen svarer på generelle spørsmål knyttet til digital eksamen og IT-tjenester vil også være til stede. Datoer og tidspunkt drop-in for studenter på Infotorget. UTGÅR våren 2020 som følge av corona-situasjonen. Halden . Fredrikstad

Tilrettelegging av eksamen NHH

 1. Digital eksamen Jeg skal ha skriftlig eksamen hjemme i Inspera; Jeg skal ha innlevering av oppgave i Inspera; Jeg skal ha skriftlig skoleeksamen i Inspera; Jeg skal ha muntlig eksamen i Zoom; Drop-in for studenter ; Tekst-til-tale under eksamen - slik får du lest opp oppgaveteksten og besvarelsen din under eksamen
 2. UiO digital eksamen ble da en av fire aktiviteter som sorterer under programmet. Styringsgruppen for UiO digital eksamen ble med noen endringer i sammensetningen (se side 8), videreført som styringsgruppe for programmet. Samtidig som programmet ble opprettet, ble det klart at Eiendomsavdelingen hadde klart
 3. Digital eksamen. Veiledning for eksamensansvarlige. PAS/PGS og IT'S LEARNING. v 2010. Revidert 06.04.10. Om veiledningen. Denne veiledningen for eksamensansvarlig beskriver først og fremst hvilke oppgaver som. skal gjøres i It's learning. I år gjennomfører elevene eksamen i PGS
 4. § 2-1. Opptak til studier ved etter- og videreutdanningen ved NHH. Opptak til erfaringsbaserte masterstudier skjer i henhold til forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad, og ivaretas lokalt.. Ytterligere presiseringer av opptakskriteriene, herunder krav til omfang av yrkeserfaring, reguleres av studieplanen for hvert enkelt studieprogram

Begrunnelse og klage på karakter NHH

 1. Digital eksamen. De fleste eksamener der det er åpnet for ekstern avvikling er papireksamen, men i noen tilfeller er eksamen digital. Ved digital eksamen tar kandidaten selv med seg datamaskin til eksamen, og eksamensoppgaven blir tilgjengelig i eksamensløsning når eksamen starter
 2. Support ved eksamen. Support tider I eksamensperioden er support tilgjengelig mellom kl. 8.00-18.00. Før og etter eksamensperioden vil support være tilgjengelig mellom kl. 8.00-15.00. WISEflow eksamen Hvis du har spørsmål relatert til eksamen i det digitale eksamenssystemet WISEflow vennligst benytt skjem
 3. NHH har onsdag kveld publisert de nye retningslinjene for hjemmeeksamen på sine nettsider. K7 Bulletin gjengir her det viktigste. Det har florert rykter og sterke meninger om vurderingsuttrykket ved semesterets eksamener. Deriblant Bulle-kommentator, Eirik Helgaker, som tidligere skrev følgende kommentar: Innfør godkjent/ikke godkjent dette semesteret. Utdanningsutvalget ved NHH hadde.
 4. Seksjon for eksamen. Søk. NHH Norges handelshøyskole Telefon +47 55 95 90 00 Adresse Helleveien 30, 5045 Bergen. Personvernerklæring og informasjonskapsler. Om NHH. Kontakt; Ledige stillinger; Presse; NHH Bulletin; Mer. For studenter; For ansatte; For alumni; Nyhetsbrev fra NHH.
 5. 13 nye smitta ved NHH. Tekst: Hilde Kristin Strand [email protected] Publisert onsdag 28.10.2020 - 10:06. Flere studenter sier de er villige til å gå på eksamen med luftveis-symptomer. Om Khrono. Kunnskapsavisen Khrono er en uavhengig nyhetsavis for høyere utdanning og forskning
 6. Les også: Nicolai Tangen på talentjakt: - Alle på NHH har noe i pæra «Anti-jukse»-kontrakt. Denne høsten har på nytt skoleeksamener blitt gjort om til hjemmeeksamener. Et av grepene skolen nå tar i arbeidet mot fusk innebærer at studentene må signere på en «anti-jukse»-kontrakt før de kan gå opp til eksamen
 7. Digital Muntlig Zoom - Sensor (før eksamen) Digital Muntlig Zoom - Sensor (under eksamen) Registrere karakter i Wiseflow; Her finner dere veiledning til hva som skal til for å sette opp muntlig eksamen. Gå til Sette opp Zoom-møte for muntlig eksamen på intranett. Krever innlogging

Hva skjer med eksamen? Her har du oversikten

Digital eksamen for studenter - Wiki - innsida

FlowLock digital eksamen. Når du har skriftlig eksamen eller eksamen med flervalgsoppgaver i FlowLock, vil verktøyet sperre slik at du ikke får tilgang til annet innhold på din maskin, eller på internett under eksamen. av Studieavdelingen. FLOWlock digital eksamen. Starte eksamen DIGITAL HJEMMEEKSAMEN . Slik leverer du en hjemmeeksamen på inspera.no. Når du har skrevet oppgaven din så må du konvertere den til pdf-format. Det gjør du på følgende måte: Lagre dokumentet som docx (dette er standardformatet i Word). Dette kan du gjøre ved å velge «Fil» og «Lagre som» Datatrafikk, Bluetooth og digital kommunikasjon overvåkes i eksamenslokalet. Juks eller forsøk på juks, kan føre til annullering av din eksamen. Bruk av Internett under skriftlig eksamen. Hvis din eksamen tillater bruk av datamaskin, får du tilgang et begrenset utvalg digitale nettressurser

Hva skjer med eksamen? Her har du oversikte

Nå lanserer UiS en ny digital studentekspedisjon for 16 søknadsskjemaer som du kan få behov for i din studiehverdag, og som vil gjøre det enklere for deg Før eksamen. For å gjennomføre digital skriftlig eksamen hjemmefra må du ha: En datamaskin (PC eller MAC) FEIDE-brukernavn og passord Det er viktig at du husker ditt FEIDE-brukernavn og passord, og kan logge deg inn med FEIDE i ulike nettlesere på din datamaskin Du må gjøre deg kjent med digital eksamen i Inspera. Noen fakultet har egne opplæringstilbud. Ta kontakt med infosenteret ved ditt fakultet om du lurer på noe. Logg inn i Insper Forberedelse til muntlig eksamen #. Gjør deg kjent med Retningslinjer for digital muntlig eksamen. Utstyr #. Datamaskin: Vi anbefaler at du bruker en datamaskin med Windows eller MacOS på muntlig eksamen.Zoom fungerer også bra på nettbrett og mobiltelefon, men slike kan heller brukes som reserveløsning dersom det skulle oppstå problemer med datamaskinen din Retningslinjer for digital muntlig eksamen i Zoom. Generelle retningslinjer og råd: Digital muntlig eksamen skal gjennomføres ved bruk av Zoom. Det anbefales å avholde digital muntlig eksamen i tidsrommet kl. 08.00 - 15.30 pga. tilgang til brukerstøtte og studieadministrasjon. Det skal ikke gjøres opptak av muntlig eksamen

Digital skoleeksamen - for studenter - Wiki - innsida

Mellombels forskrift om sensurfristar ved Norges Handelshøyskole (NHH) For eksamen i emne som ikkje er nemnd i forskrifta, gjeld fristen på tre veker etter lov om universiteter og høyskoler. Unntak for ordinær sensurfrist gjeld det semesteret emnet vert undervist Ofte stilte spørsmål om digital eksamen. Her finner du en oversikt over spørsmål vi ofte får knyttet til forberedelse til og gjennomføring av digital eksamen. Klikk på spørsmålene, så blir du tatt direkte til riktig svar Nå kan du benytter deg av digitale skjemaer som ligger i den digitale studentekspedisjonen. Bruk din FEIDE-pålogging for å få tilgang. Digital studentekspedisjon - Studiehverdag - Universitetet i Stavange

Ved Handelshøyskolen BI vil alle studenter fra torsdag 12.mars inntil videre bli tilbudt digital undervisning. All klasseromsundervisning og forelesninger er nå stengt. Campus er fortsatt åpen, og studentene kan bruke lokaler til å forberede seg til eksamen. - Helse og velferd for våre studenter og ansatte er førsteprioriotet Hvorfor digital eksamen? Innledning . Ved Høgskolen i Østfold (HiØ) ble de første digitale eksamener gjennomført i vårsemesteret 2015. Høsten 2016 ble det opprettet en prosjektgruppe for å utvikle og vedlikeholde det teknisk-administrative arbeidet med innføringen av digital eksamen Digital eksamen for studenter. uib.no/digitaleksamen Velkommen til siden for støtteinformasjon om digital eksamen for studenter ved UiB. Hovedinformasjon om digital eksamen for studenter finner du her: uib.no/digitaleksamen. Vis emneaktivitet Kjem snart Sjå kalender.

All undervisning ble digital og ansatte hadde hjemmekontor fra 9. september til 5. oktober. Siden 12. oktober har NHH igjen hatt fysisk undervisning i alle kurs. Nå er det slutt på det. Fra mandag blir all undervisning digital, om enn med noen unntak for gruppeundervisning som er avgjørende for å kunne gjennomføre eksamen NHH på topp. I andre enden av skalaen ligger Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Med kun 3 % eksamensstryk på bachelornivå er de best i landet. Dekan for bachelorstudiet, Kjetil Bjorvatn, er fornøyd med de nye tallene. - NHH har veldig gode studenter Søk i rettskilder. Forskrift om studiene ved etter- og videreutdanningen ved Norges Handelshøyskole, NHH OsloMet - storbyuniversitetet - Her finner du eksamensinformasjon for studiene på Handelshøyskolen ved OsloMet. I tillegg finner du viktig studieadministrativ informasjon for ditt studieprogram Digital eksamen | Sider merket med eksamen. Om prosjekt Digital vurdering #. Under satsingen NTNU Toppundervisning ble det igangsatt en rekke tiltak knyttet til utvikling av innovative undervisnings-, lærings- og vurderingsformer. Et av disse tiltakene var programmet IT i utdanning.Prosjektet Digital vurdering ble startet som en del av IT i utdanning, men ble senere en del av NTNU.

Seniorkonsulent digital eksamen - Norges Handelshøyskole (NHH

 1. Digital skoleeksamen via WISEflow på Campus. Digital eksamen ved NMBU gjennomføres på egen PC, og du er selv ansvarlig for å se at maskinen tilfredsstiller kravene, og at eksamensnettleseren er installert og fungerer før du møter opp til eksamen
 2. Ved digital skoleeksamen må du ta med deg din egen bærbare datamaskin til eksamen. Før eksamensdagen må du klargjøre maskinen din til eksamen, og du er selv ansvarlig for at din bærbare datamaskin fungerer under eksamen. Høgskolen tilbyr ikke support ti
 3. Har du ikke oppdatert din maskin, kan du måtte skrive eksamen med penn på papir. Logg på Inspera. Forbered deg til digital skoleeksamen 1. Bærbar datamaskin (PC eller MAC) Du må sørge for at nødvendige oppdateringer er installert på din datamaskin før eksamensdagen, spesielt Safe Exam Browser
 4. Høsten 2014 settes det i gang en pilot med digital eksamen ved NHH. - Studentene har etterspurt dette lenge, sier bacheloransvarlig i Fagutvalget, Martin Hoang Nguyen
 5. Dokumentet Forskrift om eksamen ved NHH (fulltidsstudiene) fra 10.jun.2004 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement

Digital ekstern eksamen Når eksamen er digital, må du selv ta med datamaskin til eksamen, og klargjøre maskinen din før eksamen . Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er tilgjengelig lånemaskin i ekstern eksamenslokalet, og at avvikshåndtering ved eventuelle problemer på maskinen din må gå per telefon med teknisk vakt ved Universitetet i Bergen Digital eksamen fagansatte Denne internettressursen er utviklet som støtte til de fagansatte som skal ha en digital eksamensgjennomføring i sitt emne. Click here for English version Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. HJEMMEEKSAMEN: NHH-student Maren Alne skulle avslutte masteren i finans med et studieopphold i Riga. Hun rakk å være der syv uker før koronakrisen kom. Nå blir det eksamen hjemmefra, hos familien i Kongsberg. Det er fem år på skole - fem tidvis harde år - som blir avsluttet på en litt kjip måte. Maren Alne, NHH-studen

Seniorkonsulent digital eksamen (192606) Norges

Sammendrag av prosjektet. Prosjektet Digital vurdering er delt i to deler. Digital vurdering: Prosjektet utvikler og innf=C3=B8re= r en digital vurderingsprosess for NTNU.; Drift og forvaltning av digital eksamen.Prosjektet ha= r per d.d. ansvar for oppf=C3=B8lging og gjennomf=C3=B8ring av digital eksa= men i form av b=C3=A5de digital skoleeksamen og digitale karaktergiven= de innleveringer

 • The well spa.
 • Ems center papenburg baujahr.
 • Gipsvegg.
 • Winterberg mtb trails.
 • Geir egil olsen.
 • Folkemord i kosovo.
 • Jke design gjøvik.
 • Gasthaus lahnstein.
 • Crataegus monogyna.
 • Skifte glidelås i bukse.
 • Roy jacobsen nyeste bok.
 • Laktosefri sjokolade nettbutikk.
 • Spinat roh essen schwanger.
 • Esso baarlo.
 • Eureka 10.
 • Schlossbergbahn graz öffnungszeiten.
 • Mexican train.
 • Traktøren drammen.
 • Klingel erfaring.
 • Marcel h video.
 • Reitturniere nrw 2017.
 • Dobbel id kortholder.
 • Blomster til gravsted.
 • Office 365 orkide.
 • Tanzlokal albstadt.
 • Krone is pris.
 • Freies wlan jena.
 • How to plant watermelon minecraft.
 • Takknemlig definisjon.
 • Rekenspelletjes groep 5.
 • Skodje bunad.
 • Ferdig takk for maten tale.
 • Internetformat (anim. grafiken).
 • Mini kräutergarten selber machen.
 • Tv øst arkiv.
 • Hva spiser ankylosaurus.
 • Olympiske leker 2018 program.
 • Claas spiele.
 • Mississippi besonderheiten.
 • Zugradar europa.
 • Programleder norge rundt 2017.