Home

Substantiv språkrådet

Substantiv Hovudreglane for substantivbøying Hankjønn Hokjønn Inkjekjønn Verb Svake verb a-verb e-verb j-verb Kortverb Uregelrette svake verb Sterke verb Parverb Å bli og å verte Aktiv og passiv st-verb Kortversjon av verbbøyinga Adjektiv Samsvarsbøying av adjektiv Gradbøying Samsvarsbøying Pronomen og determinativ Personlege pronomen Eigedomsord Andre pronomen og determinativ Frå. Språkrådet har ingen innvendingar mot denne måten å lage nyord på, så sant det nye ordet verkeleg trengst, og det ikkje verkar forvirrande eller kjem i staden for eit anna godt ord eller uttrykk. Særleg mange av verba som vert bøygde med -a i fortid (-a eller -et i bokmål), kjem av substantiv Denne nettstaden er laga av Språkrådet og er i hovudsak retta mot offentleg tilsette. Innhaldet er utarbeidd i tråd med den gjeldande nynorskrettskrivinga (som tredde i kraft 1. august 2012). Send gjerne ein e-post til post@sprakradet.no dersom du oppdagar feil eller har kommentarar til innhaldet Nynorskøvingar frå Språkrådet: Substantiv. Lukk. Regler for bruk av videoen. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du kan ikke tjene penger på bruk av dette innholdet

 1. Bruk ordbok eller ordliste! Der finner du opplysninger om hvordan ord skal skrives og bøyes. Ordbøkene har også opplysninger om hva ordene betyr, og eksempler på hvordan ordene brukes. Ordlister som skal brukes i skolen, må godkjennes av Språkrådet. Opplysninger om godkjenning står fremst i ordlistene
 2. I menyen har vi samlet skriveregler med mange gode eksempler som vi håper kan gi deg svar på det du lurer på. Finner du likevel ikke svaret du leter etter, kan du prøve lenkene under «Relaterte sider», søke i tidligere svar eller sende oss et spørsmål
 3. Denne nettstaden er laga av Språkrådet og er i hovudsak retta mot elevar i den vidaregåande opplæringa. Innhaldet er utarbeidd i tråd med den gjeldande nynorskrettskrivinga. Ta ein kartleggingstest Øv deg
 4. Språkrådet - informasjon om norsk språk, bokmål og nynorsk, reglar og råd, øvingar, språkhistorie, språkver

Å lage verb av substantiv? - Språkrådet

Ta ein av kartleggingstestane for å finne ut kor mykje du kan frå før. Den første tek føre seg det grunnleggjande, medan den andre er for feinschmeckerar (alfabetisk ordna) oppstilling av ordtilfang frå eit visst språk med tydingsforklaring på same språket eller eit anna språk, dessutan ofte opplysningar om uttale, bøying, ordhistorie og bruksmåtar, til skilnad frå ordliste; jamfør konkordans, leksikon og tesauru

Oppgave 2: Grammatikk - Substantiv Sort Method: View. 1. Finn substantivene i teksten 2. Substantivbøyning 3. Riktig form 4. Riktig form 5. Riktig form Mer norsk. Leksjon 1 - Vennskap. Oppgave 1: Vokabular; Oppgave 2: Grammatikk. framfor substantivet. Legg merke til endingane, samanlikn med normal partisippbøying: ein lagd trasé ei lagd løype eit lagt løypenett fleire lagde løyper OBS! Utgangspunktet er verbet å legge/leggje (ikkje å lage). Hugs at bokmål sløy-fer ei staving her: stiligst, modigst SKRIFTLIGE TEKSTER De fleste som har lært seg språk som tysk, fransk eller spansk, har nok irritert seg over å måtte pugge grammatisk kjønn/genus. Hvorfor heter det das Haus (hus-et), men die Tür (dør-a)?Det fins noen regler som gjør det lettere å lære seg kjønn, f.eks. at ord som ender på -e, gjerne er hunkjønn (die Straße, gata), men for mange substantiv virker genustilordninga nokså tilfeldig

Substantiv - oppgaver og øvelser. På denne siden finner du oppgaver med substantiv. Er du på jakt etter oppgaver med ordklassen substantiver, finner du oppgavene her Nedslående for Språkrådet Kort sagt fortsetter folk å bruke feide som substantiv og fade som verb. På samme måte foreslås det at (å få et) kick skal kunne skrives med to k-er, altså likt som ordet kikk, som allerede fins i betydningen 'glimt, titt' Substantiv er en morfosyntaktisk ordklasse som kan defineres ved hjelp av en del karakteristiske grammatiske kjennetegn. På norsk kan substantiver få en bestemthetsendelse knytta til seg: «mann-en», eller en ubestemt artikkel foran seg: «en mann». Substantiver kjennetegnes også ved at de kan modifiseres av et adjektiv «en liten mann». De fungerer som kjerne i en nominalfrase

Språkrådet (NO), Oslo, Norway. 23,446 likes · 204 talking about this · 147 were here. Dette er den offisielle sida til Språkrådet i Noreg. Her får du nyhende, og du kan diskutere med andre.. Stor eller liten forbokstav. Mange er usikre på når man skal bruke stor og liten forbokstav. Her følger en kort oppklaring. Lenger ned på siden finner du en liste over navn og ord man kan være usikker på om skrives med stor eller liten forbokstav. Se også en artikkel om hvor vanskelig det kan være å skrive egennavn riktig Substantiv, inkjekjønn. I ordboka er inkjekjønnssubstantiva markerte med n for nøytrum. Øvingsrekkje for heile substantivbøyinga på nettstaden til Språkrådet.. Substantiv. Innleggsnavigasjon. Forrige Determinativet «slik» (interaktiv oppgave) Neste Dyreord (animal words) En kommentar om Språkrådet. Arki

Den ubestemte formen av substantivet blir alltid brukt : Den bestemte formen av substantivet blir alltid brukt : 1) Første gang du forteller om noe. (introduserer noe) Jeg har ei jente på 8 år. 1) Når det er helt klart hva vi snakker om Solen er varm. 2) Sammen med ubestemt artikkel. Han er en flink lege. De ser ei jente. Vi eier et hus Nynorsk øvingsrom er eit interaktivt nynorskkurs frå Språkrådet. Ta kartleggingstesten, plukk øvingsoppgåver fritt eller skreddarsy di eiga øvingsrekkje. Utforskande samtalar om språk. Gode språksamtalar i klasserommet fremjar læring Substantivet «anke» er både i bokmål og nynorsk et hankjønnsord: en/ein anke - den anken. Det brukes helst i rettslig sammenheng, og da knytta til en spesialbetydning av verbet. En anke er her et.. : ord som 'Per', 'stein', 'gull', 'kjærlighet', 'skriking' er substantiv ord som 'Per', 'stein', 'gull', 'kjærlighet', 'skriking' er substantiv (ord i en) ordklasse. : ord frå ordklassa substantiv har bøying i ubunden og bunden form i eintal og fleirtal, kan m a vere subjekt og objekt og står m a for ting og omgrep ord frå ordklassa substantiv har bøying i ubunden og bunden form i eintal og fleirtal, kan m a vere subjekt og objekt og står m a for ting og omgrep i språkvitskap: del av ordtilfanget der orda.

Blant feilene ekspertene i Språkrådet finner i det norske lovspråket er uoversiktlige setninger, substantiv der det kunne vært verb («det kan foretas nyvalg av hele styret» i stedet for «hele styret kan velges på nytt»), for mye bruk av passiv form og av gammelmodige ord (som dog og således), flertydige ord og ord som oppfattes annerledes av folk flest enn av jurister (som å. Frister det med en enstjernes eller trestjerners restaurant? I sammensetninger med tallord og substantiv varierer det om substantivet har flertallsform..

Språkrådet svarer. Ifølge skrivereglene bør slike sammensetninger som er oppbygde av to substantiv, skrives i ett uten mellomrom: periodontittpasientar, peri-implantatvev, peri-implantatmukositt osv. Her forstår jeg det slik at periodontitt og peri-implantat er substantiv. Dette er den samme regelen som gjør at vi skriver lærebok og skrivebord, ikke lære bok og skrive bord Substantiv, namn på personar, stader, gjenstandar eller fenomen (abstrakte omgrep). Dette er den største ordklassa i norsk, og ho blir stadig utvida med nye ord. Substantiva kan delast i samnamn (appellativ) og særnamn (proprium). Innanfor samnamna finst det tre kjønn, og vi kan bøye dei i tal (eintal og fleirtal) og i form (bestemt og ubestemt) Språkrådet norvagiserer fortsatt, som oftest uten at vardene tennes og mobiliseringsordrer blir utstedt. I 2003 ble det vedtatt at vi nonsjalant kan sørve i tennis med en rekkert, men det er fortsatt lov nonchalant å serve med en racket. I det beryktede vedtaket fra 1996 var reformviljen for stor. Ingen ville danse breikdans med Språkrådet

Bokmålsordboka og Nynorskordboka er også tilgjengelige i appen Ordbøkene. Med appen har du ordbøkene i lomma hvor du enn er, og du kan søke i dem når du ikke har nettilgang Med nakent substantiv menes substantiv som står i grunnform uten artikkel eller bøying.. Eksempler: Å kjøpe hus (vs. et hus, eller huset) Å spille fotball (vs. en fotball eller fotballen) Å jobbe som sykepleier (vs. en sykepleier). Nakent substantiv er ikke så vanlig på norsk (men litt vanligere enn på engelsk). De fleste som lærer norsk (særlig personer med slavisk/baltisk.

I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet substantiv (fra latin ( nomen ) substantivum '(nomen) som betegner substans') (ord i en) ordklasse som kan stå sammen med (bestemt og ubestemt) artikkel, og som ikke kan gradbøyes, navnor For mange substantiv er det mogleg å velje mellom fleire genus, også når ein held seg til ei av dei to skriftspråksnormene vi har. Ei viktig årsak til valfridomen i normene er at det er nokså stor.. Substantiv, felleskjønn, entall, ubestemt form I denne setningen dukker det opp to nye setningsledd: indirekte objekt og preposisjonsledd. Det indirekte objektet gir uttrykk for hvem handlingen berører på en eller annen måte, hva eller hvem handlingen er til fordel for eller går utover Substantiv-suffikser Den 2. mars, 2020 11. juli, 2020 av TEN på Grammatikk , Oppgaver , Vokabular Legg igjen en kommentar Mange substantiv er laget av et verb eller adjektiv + suffiks Språkrådet er misfornøyde med flere av fylkesnavnene regjeringen foreslår for de nye regionene i landet. Det blir brukt veldig mye som et vanlig substantiv, sier Wetås. - Jeg håpet at regjeringen hadde lyttet til de faglige rådene fra oss

Norsk - Substantiv - NDL

Språkrådet (NO) har publisert en video i spillelisten Språkdagen 2016 - Hvem eier språket? 23. november 2016 · Sandvika, Akershus, Norge · Philipp Conzett, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet: Bruken av substantiv med fleire kjønn i norsk skriftspråk (Språkdagen 2016) Substantiv kalles også navneord, og er ordklassen som betegner navn på personer og steder (egennavn) og gjenstander, egenskaper, handlinger, etc. (fellesnavn). Substantiv (kun fellesnavnene) er ord som man kan sette en artikkel foran, og det er artikkelen som bestemmer substantivets kjønn INFORMASJON; definisjon: systematisk ordning av dei morfosyntaktiske orda til eit leksem: referanse: Faggruppe for lingvistikk: kommentar: Paradigmet til norske substantiv har fire morfosyntaktiske ord: ubunde eintal, bunde eintal, ubunde fleirtal, bunde fleirtal, t.d. hest-hesten-hestar-hestane Språkrådet (NO), Oslo, Norge. 23 657 liker dette · 593 snakker om dette · 147 har vært her. Dette er den offisielle sida til Språkrådet i Noreg. Her får du nyhende, og du kan diskutere med andre..

langesjurisse (u/langesjurisse) - Reddit

Ordlister - Språkrådet

Språkrådet og Institutt for... Denne siden viser deg hvordan setningen nedenfor er bygd opp. Første ord i setningen starter på linje en, andre ord i setningen er på linje to osv. Kildeord forteller oss hvilket ord som er kildeordet til ordet i setningen Språkrådet vil bytte ut «Viken», «Vestlandet» og «Innlandet Det blir brukt veldig mye som et vanlig substantiv, sier Wetås. - Jeg håpet at regjeringen hadde lyttet til de faglige rådene fra oss. Vi har gjort et grundig arbeid og har god kompetanse Substantivet «trakassering» er ei avleiing av verbet «trakassere», som kjem frå fransk «tracasser». Det er truleg danna av «traquer», som tyder 'jage' eller 'drive klappjakt på'. Å trakassere nokon..

Språkrådet er misfornøyde med flere av fylkesnavnene regjeringen foreslår for de nye regionene i landet. Det blir brukt veldig mye som et vanlig substantiv, sier Wetås Produsenten mener altså at seigmenn ikke kan stå som et vanlig substantiv. - Det er viktig for oss å beskytte merkevarene våre, skrev kommunikasjonsrådgiver i Orkla, Marthe Schomacker, i en e-post til Universitas. Språkrådet uenig Språkrådet (NO), Oslo, Norway. 23 745 likar · 829 snakkar om dette · 147 var her. Dette er den offisielle sida til Språkrådet i Noreg. Her får du nyhende, og du kan diskutere med andre språkinteresserte

Skriveregler - Språkrådet

Dobbel bestemming. I og med at nynorsk byggjer på talemål, er uttrykksmåten i nynorsk ofte meir munnleg enn i bokmål. Ein slik munnleg uttrykksmåte får vi blant anna med dobbel bestemming.Dobbel bestemming inneber at vi har både eit bestemmarord framfor substantivet og bestemt form på substantivet Substantiv [Nouns] Substantivets former Substantivets former - tabell The forms of the noun Bestemt eller ubestemt form? Definite and indefinite form Ubestemt artikkel 111 substantiv som er nøytrum 45 irregulære substantiv Genitiv Denne, dette, disse og den, det de Substantivfraser engelsk-norsk Substantivfraser på åtte språk Verb [Verbs I språkrådet fornorskes engelske låneord som kommer inn i språket, men man kommer også opp med helt nye norske ord som erstatter de engelsk i den norske ordboka. wikipedia Det er i nyere tider færre som bruker nynorsk, selv i områder der nynorsken hadde størst oppslutning tidligere blir ikke nynorsk lenger brukt

Det blir brukt veldig mye som et vanlig substantiv. I debatten rundt navnet mener Språkrådet at Viken bryter med loven om stedsnavn (ekstern lenke). - Navn som brukes skal ha forankring i den. Substantivbøyinga. Substantiv er namn på ting og fenomen. Framfor dei substantiva vi kallar fellesnamn, kan vi setje orda ein, ei eller eit: ein roman, ei novelle, eit dikt.. Substantiva er anten hankjønn, hokjønn eller inkjekjønn, og desse blir bøygde ulikt.For å få rett bøying må du altså vite både kva slags kjønn substantivet har, og korleis ein bøyer substantiv av ulike kjønn

Etter substantivet bygd kan vi sette -en eller -a, men ikke et. Nå er vi inne på enda en ting vi skal lære om substantiv: De deles inn i grammatisk kjønn. Riksmål bruker betegnelsen felleskjønn på ord med -en-endelse og -a-endelse i bestemt form og intetkjønn om ord med -et-endelse Er du inaktiv, er du det motsatte av aktiv. Invaderer du et land, rykker du inn i det med makt. Sammensatte ord som innbrudd, innflytter og innvandrer er laget av det norske retningsadverbet «inn» og.. Substantiv. I svensk finner man to numerus, singular og plural.Svensk regnes for normalt å ha seks pluralbøyninger (deklinasjoner): -or som i flicka - flickor (pike - piker) og panna - pannor (panne - panner)-ar som i pojke - pojkar (gutt - gutter) og vår - vårar (vår - vårer)-er som i rad - rader (rad - rader) og hand - händer (hånd - hender Språkrådet opplyser at de, til tross for hva mange tror, ikke har et eget ordlaboratorium der de sitter og klekker ut avløserord. Eller så lager vi substantiv, som flyskam. Men jeg ser i ordbøkene at det står «skjemme ut», sier Aasgaard i Språkrådet Språkrådet er misfornøyde med flere av fylkesnavnene regjeringen foreslår for de nye regionene i landet. Fylkesnavnene Innlandet, Vestland og Viken er de tre navnene Språkrådet reagerer sterkest på. - De burde sett på andre alternativer til Vestland, et navn som har en tradisjon i området. Gula,

Substantiv, hokjønn. I ordboka er hokjønnssubstantiva markerte med f for femininum. Dei fleste hokjønnsorda bøyer ein slik på nynorsk: Eintal. Fleirtal. Ubunden form. Bunden form. Ubunden form. Bunden form. ei novelle. Øvingar i hokjønnsbøyinga på nettstaden til Språkrådet.. Substantiv . mønster n (bokmål/riksmål/nynorsk) mal, forbilde, oprift til å lage noe etter; ideal, eksempel; måte noe er ordnet eller systematisert p.

Ifølge NRK reagerer Språkrådet på at regjeringen og statsråd Monica Mæland går for navnet Innlandet på det nye storfylket for Oppland og Hedmark. Det blir brukt veldig mye som et vanlig substantiv, uttaler Wetås. Et forslag som er kommet opp, men ikke vedtatt,. INFORMASJON; definisjon: masse som blir forstått slik at den kan deles opp i mindre mengder av samme type, men ikke i selvstendige eksemplarer: kommenta Adjektiv beskriv eigenskapar ved substantiv og pronomen. Bilen er blå. Eg er trøytt. Ho er vennleg. Trine er lattermild. Geir er streng. Dei beskriv korleis substantivet ser ut, korleis det luktar, kva for ei farge det har, kor mange det er og så vidare

substantiv - Store norske leksiko

Du kan laste ned brosjyren her [pdf]. - Språkrådet Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, postboks 500, 6101 Volda . e-post: post@nynorsksenteret.no telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet

Verbet «blikke» er avleidd av substantivet «blikk». Vi finn «blikke» brukt i tydinga 'sjå på, rette blikket mot' hos Wergeland og enda tidlegare, men da utan nedsetjande overtonar. #aktueltor Det er leit, sier rådgiver i Språkrådet, Eilov Runnestø, lengst når det står til et substantiv. En lang gutt. Ei lengre jente. - Når det står til et verb, altså som adverb,. Substantiv Adjektiv Artikler Pronomen Tallord Verb Adverb Konjunksjoner Preposisjoner Interjeksjoner ORDKLASSENE Den norske grammatikken inneholder ti ordklasser: substantiv (bil, frukt, Jenny) verb (arbeide, løpe) adjektiv (kjekk, artig, pen) adverb (hjemme, inne, fremdeles) artikler (en, ei, et) konjunksjoner (og, eller, men, for, siden

Formulan som blev formel | Ord och bil

Klarspråk - Klarspråk - Språkrådet

Sterke verb har ikke endelse i preteritum. Dette er en liste over sterke verb i nynorsk. En del verb kan ha både sterk og svak bøyning. De formene som er svake, er merket med en stjerne (*) Språkrådet rekommenderar här att man använder den: När kunden har fått hem varan ska den källsortera emballaget. Problemet är att den i första hand förknippas med inanimata referenter - det är naturligare för oss att använda den om varan än om kunden

cropped-norge-1-3

Substantiv Norsk for deg

Substantiv faktura m ( bokmål/nynorsk ), c ( riksmål ) Dokument som spesifiserer detaljer om betaling for varer eller tjenester mellom en leverandør og en kunde Alle ord står oppførte med ordklasse, norske substantiv også med kjønn. Nynorskutgåva er i tråd med den nye rettskrivinga. Capplen Damm engelsk ordbok. Produsert gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Språkrådet. Boken er godkjent av Språkrådet

Hva er egennavn og fellesnavn? Korrekturavdelingen

Språkrådet mener likevel at ordet kan brukes i visse tilfeller i formelle sammenhenger: Om du skal sende e-post til personer du ikke kjenner fra før, kan Hei - med eller uten utropstegn - oppfattes som en tanke for intimt og påtrengende. Løsningen kan være et generelt beskrivende substantiv, for eksempel: Kjære kunde Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for skule og barnehage Substantiv + verb Verb og substantiv samskrives hvis de utgjør én enhet: Ananasringer = 'pineapple rings' Lesebok = 'textbook' Hvis ikke, skrives det som to ord: Ananas ringer = 'pineapple is calling' Lese bok = 'read a book' Adjektiv + substantiv Adjektiv og substantiv skrives ofte, men ikke alltid sammen INFORMASJON; definisjon: datamaskin som er koblet til et nettverk og som gir et tilgangspunkt til nettverket: referanse: Språkrådets datatermgrupp Spørsmål: Lærte på skolen i 1959 at verken skulle skrives uten h. I Aschehoug/Gyldendal sin Store norske ordbok fra 2005 står hverken kun med h. Bli

cropped-norge-1cropped-norge-1-11

Substantiv - Riksmålsforbunde

Apertium er en fri/åpen kildekode maskinoversettelsesplattform, opprinnelig ment for nærbeslektede språk, men senere utvidet til å håndtere mer ulike språkpar (som nordsamisk-bokmål).Plattformen tilbyr . en språkuavhengig maksinoversettelsesmotor; verktøy for å håndtere de språkdata som er nødvendige for å bygge et maskinoversettelsessystem for et visst språkpar, o Substantiv: følelser. Den 24. mars, 2018 12. mai, 2018 av TEN på Vokabular. Angst = anxiety Forakt = contempt Frykt = fear Følelse = feeling Glede = joy Hat = hatred Humør = mood Håp = hope Kjærlighet = love Lykke = happiness. Språkrådet. Arki

VGSkole: Enkle nynorskregle

Her kan du bla deg gjennom undervisningsopplegg, leker, pedagogiske triks og mye mer! Du kan søke etter ønsket informasjon, eller sortere etter fag, navn, forfatter, klassetrinn, stikkord eller forfatter ved å klikke på tittelen The LEXIN dictionary series is customized for non-native speakers who have limited proficiency in the Norwegian language.The dictionaries are illustrated and user friendly, and all content, design and user interface are developed with this target group in mind.The LEXIN dictionary contain many pictures and are easy to use Sakspapir 11. - Språkrådet . READ. NY RETTSKRIVING FOR 2000-TALETSAKSP AP IR T IL MØTE I R ETTSKRIVINGSNEMNDA 11. -12. OKTOBER Formverket - meir om substantiv Kjønn på nokre substantiv -ing/-ning Substantiv med nesten lik form, med ulikt kjønn Substantiv på -sel/-sle Substantiv på -0/-er Substantiv på -vere/-vær7 Personlig pronomen er ord som kan stå i stedet for et substantiv eller navn. For eksempel kan man si han eller ham i stedet for Ola, eller vi i stedet for broren min og jeg. Personlige pronomen i norsk defineres utifra kjønn (genus) og tall (numerus). På norsk har vi tre kjønn, hankjønn, hunkjønn og intetkjønn, og to tall, entall og flertall I tillegg må substantivet være bøyd i bestemt form (mannen, skoene, menneskene). Men man kan også si: 4. Den gamle mann. 5. De nye sko. 6. Disse rare mennesker. Når man skriver substantivet i ubestemt form på denne måten, blir setningen mer høytidelig, formell, seremoniell, generell, høytidelig og noen ganger poetisk

Video: Bokmålsordboka Nynorskordbok

Arveord er de gamle ordene i et språk som er nedarvet fra de eldste språktrinnene, til forskjell fra lånord og fremmedord. I norsk dreier dette seg om ord fra urgermansk og det indoeuropeiske grunnspråket. Far og mor er eksempler på arveord, mens onkel og tante er lånord. Språkrådet vil bare forvalte statsmål. Direktør Muruvik Vonen i Språkrådet har nylig skrevet en artikkel om forvaltning av norske språksamlinger. Teksten er ikke opprivende i seg selv. men det finnes hundrer av substantiver som en også kan kvitte seg med. ( Et verb i presens perfektum er satt sammen av verbet har pluss et annet verb. har jobbet , har spist , har gått. Hvordan lager du presens perfektum av regelmessige verb? 1)Verb som slutter på et i preteritum, har den samme endelsen i presens perfektum.Legg til verbet har, og du får presens perfektum I de ordbøkene Språkrådet er med på å utgi, vurderer redaksjonen hva som er gangbar språkbruk på ulike områder. (våre uth.) Vi ser her en selvmotsigelse i det at Språkrådet på den ene siden ikke vil forby ord, men på den andre siden deltar i vurdering av hva som er gangbar ordbruk Rimordbok (nødrimordbok) - søk etter ord som rimer på... Rimordbo Pronomen er en ordklasse med ord som står i stedet for andre ord. Et pronomen står vanligvis i stedet for et substantiv, eller det viser til noe eller noen i den situasjonen de brukes i. Eksempel: I setningen «Han sa det» er han og det pronomen. Han viser til den personen det snakkes om, for eksempel Helge, mens det viser til det Helge sa, for eksempel at vinteren er kommet

 • Hummer limousine 16 personen hamburg.
 • Regler i borettslag.
 • Hva er nevropati.
 • Tippeligaen tips.
 • Hva er en kosmologisk modell.
 • Internetformat (anim. grafiken).
 • Party ab 16.
 • Lelukauppa hakaniemi.
 • Feuerwehr sirene 6 mal.
 • Forskrifter om merking av næringsmidler.
 • Schöne gespräche synonym.
 • Teater oslo.
 • Grilleriet solli plass.
 • Range rover evoque td4 prestige.
 • Snus rynker.
 • Mars bedeutung.
 • Thorgan hazard nåværende lag.
 • Widder frau erobern.
 • Heuristikk.
 • Leidarkollen h3.
 • Restaurant thorvald meyers gate.
 • Schlachthof bamberg tönnies.
 • Yngvar andersen barn.
 • Sedimentære bergarter eksempel.
 • Iphone se icons verkleinern.
 • Mdr thüringen journal.
 • Weberkamm begriff.
 • Helse og velferd trondheim.
 • Rudesheim tourist info.
 • Ford f550.
 • Kippa kaufen köln.
 • Auschwitz besichtigung ohne führung.
 • Singlefeestje hedon 27 januari.
 • Skorpion fisk match.
 • Nets netaxept api.
 • Muskulær defense.
 • Helter skelter youtube.
 • Mellomnorsk kjennetegn.
 • Crystal meths folgen.
 • Norsk mediebarometer 2017.
 • Tette hull i membran.